Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

27η Συνεδρίαση

1.- Ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής Νεολαίας Δήμου Σαλαμίνας με την ονομασία «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών με τίτλο « Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Παράταση συμβάσεων Ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι », σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/ 30-10-2019). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Διοικητικών Πράξεων η οποία συγκροτήθηκε με την 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους που αφορά επέκταση σχεδίου Πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

1.- Ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής Νεολαίας Δήμου Σαλαμίνας με την ονομασία «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών με τίτλο « Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Παράταση συμβάσεων Ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι », σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/ 30-10-2019). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Διοικητικών Πράξεων η οποία συγκροτήθηκε με την 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους που αφορά επέκταση σχεδίου Πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and