Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

25η Συνεδρίαση

1.-   Α. Εκπροσώπηση  πρόσβασης στους  λογαριασμούς  του Δήμου Σαλαμίνας στην  ALPHA BANK  μέσω διαδικτύου ( e-banking)  και 

    - Β. Ορισμός  της ειδικής  Ταμία,  ως διαχειρίστρια των συναλλαγών στην ALPHA BANK   στα υποκαταστήματά της και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-  Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» , ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-  Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.-  Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-  Ορισμός  Δημοτικών Συμβούλων  με τους αναπληρωτές τους,  στην Επιτροπή διενέργειας  δημοπρασιών  α) εκποίησης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου  και β) εκτίμησης   κινητών και ακινήτων πραγμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Ορισμός νέου Προέδρου στην  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  του  Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-  Ορισμός  μελών της  Διοικούσας Επιτροπής,  Κοινωνικού  Φροντιστηρίου,  για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και αποφοίτους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-   Ορισμός   μελών της Διοικούσας Επιτροπής  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου, για τους άπορους  συνδημότες μας  που διαβιούν  κάτω από συνθήκες  ακραίας φτώχειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής  ελέγχου  των παιδότοπων  που λειτουργούν στον Δήμο μας , σύμφωνα με τις  διατάξεις  της ΚΥΑ   43650/7-6-209/ΦΕΚ  2213/8-6-2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Ανανέωση εκπροσώπησης  της υπολόγου της παγίας προκαταβολής  Ευφροσύνης  Βιλλιώτη,   για την διαχείριση  του λογαριασμού  ειδικού σκοπού  του Δήμου  Σαλαμίνας,  στο πιστωτικό  ίδρυμα  της ALPHA BANΚ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Υποβολή  αιτήματος  στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, στον άξονα  προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές  και δραστηριότητες  των δήμων  με τίτλο, « Εκπόνηση  μελετών  και υλοποίηση  μέτρων  και μέσων πυροπροστασίας  στις σχολικές μονάδες της  χώρας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Υποβολή  αιτήματος  στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, στον άξονα  προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές  και δραστηριότητες  των δήμων  με τίτλο, «Κατασκευή ραμπών  και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση και την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε σχολικές μονάδες ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.-  Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη  κατεπειγουσών ή εποχιακών  ή πρόσκαιρων  αναγκών,  με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

*NOMOI ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

1.-   Α. Εκπροσώπηση  πρόσβασης στους  λογαριασμούς  του Δήμου Σαλαμίνας στην  ALPHA BANK  μέσω διαδικτύου ( e-banking)  και 

    - Β. Ορισμός  της ειδικής  Ταμία,  ως διαχειρίστρια των συναλλαγών στην ALPHA BANK   στα υποκαταστήματά της και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-  Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» , ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-  Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.-  Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-  Ορισμός  Δημοτικών Συμβούλων  με τους αναπληρωτές τους,  στην Επιτροπή διενέργειας  δημοπρασιών  α) εκποίησης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου  και β) εκτίμησης   κινητών και ακινήτων πραγμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Ορισμός νέου Προέδρου στην  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  του  Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-  Ορισμός  μελών της  Διοικούσας Επιτροπής,  Κοινωνικού  Φροντιστηρίου,  για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και αποφοίτους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-   Ορισμός   μελών της Διοικούσας Επιτροπής  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου, για τους άπορους  συνδημότες μας  που διαβιούν  κάτω από συνθήκες  ακραίας φτώχειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής  ελέγχου  των παιδότοπων  που λειτουργούν στον Δήμο μας , σύμφωνα με τις  διατάξεις  της ΚΥΑ   43650/7-6-209/ΦΕΚ  2213/8-6-2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Ανανέωση εκπροσώπησης  της υπολόγου της παγίας προκαταβολής  Ευφροσύνης  Βιλλιώτη,   για την διαχείριση  του λογαριασμού  ειδικού σκοπού  του Δήμου  Σαλαμίνας,  στο πιστωτικό  ίδρυμα  της ALPHA BANΚ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Υποβολή  αιτήματος  στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, στον άξονα  προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές  και δραστηριότητες  των δήμων  με τίτλο, « Εκπόνηση  μελετών  και υλοποίηση  μέτρων  και μέσων πυροπροστασίας  στις σχολικές μονάδες της  χώρας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Υποβολή  αιτήματος  στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, στον άξονα  προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές  και δραστηριότητες  των δήμων  με τίτλο, «Κατασκευή ραμπών  και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση και την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε σχολικές μονάδες ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.-  Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη  κατεπειγουσών ή εποχιακών  ή πρόσκαιρων  αναγκών,  με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

*NOMOI ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and