Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

10η Συνεδρίαση

1.-  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις   στο Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Επάνδρωση του ΕΚΑΒ προκειμένου να πραγματοποιούνται  επιπλέον βάρδιες στο νησί της Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος των Δ.Σ. κ.κ. Μπεγνή Σταματίας και Δραγομάνοβιτς Γεράσιμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2019  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  την υποβολή πρότασης  στο Πρόγραμμα   χορηγιών  έκθεσης  σύγχρονης  τέχνης  2019/2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά  την ανάθεση σε ιδιώτη  μέρους  των υπηρεσιών  για την Αποκομιδή  Ογκωδών  Απορριμμάτων  στην Δημ Ενότητα Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά  την ανάθεση σε ιδιώτη  μέρους  των υπηρεσιών  για την Αποκομιδή  Ογκωδών  Απορριμμάτων  στην Δημ Ενότητα Αμπελακίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Έργα Δασοπροστασίας-κλαδεύσεις-καθαρισμοί παριών οδών.» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση μελέτης  που αφορά:«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, έτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Έγκριση μελέτης  που αφορά : «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων  Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στο εδάφιο 11παρ. 3β  του άρθρου 94  του Ν. 3852/2010.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋ/σμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2019.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.-  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Λεωφ. Αιαντείου  στο κατάστημα Λιπαντήριο  αυτοκινήτων , ιδιοκτησίας  κ. Αλευρομάγειρα Ιωάννη.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έγκριση υψομετρικής  μελέτης  της οδού μεταξύ των Ο.Τ.  288-ΚΧ 288Α  στην περιοχή Στενό του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.-΄Εγκριση μετατόπισης περιπτέρου  επί της Λ. Σαλαμίνας  195 στην περιοχή Τσάμη Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση χορήγησης   άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα ,  επί της Λ. Φανερωμένης 18 έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Παναγιώτη Διονύσιου Βορρίση.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Έγκριση   χορήγησης άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  στην  παραλιακή οδό  Γυάλας της Δ.Κ. Αιαντείου  για την τοποθέτηση  ρυμουλκούμενης καντίνας  του  κ. Νομικού Μιχαήλ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Παραχώρηση  ενός φορητού  οικίσκου στο Δημοτικό Σχολείο Φοίνικα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.-΄Εγκριση  ή μη για την θεσμοθέτηση  διάβασης πεζών  στις εγκαταστάσεις  της  σχολής Ποδοσφαίρου  του Ολυμπιακού Σαλαμίνας και συγκεκριμένα επί της οδού  Ν. Πλαστήρα  46 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.-΄Εγκριση ή μη  για την τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας  σχήματος Π επί  πεζοδρομίου στην Λ. Σαλαμίνας  141α  στην Δ.Κ. Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του κ. Στυλιανού Καθαρού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα  Σαλαμίνας  προς στέγαση των υπηρεσιών του  ΚΕΠ.                   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Έγκριση  ή μη για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων  κατά μήκος του κρασπέδου  στην  πρόσοψη του ακινήτου  επί της Λ. Φανερωμένης  105 , κατόπιν  αιτήσεως  του κ. Λύκου Ευαγγέλου  και της κ. Τρούφα  Νικολέτας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- Έγκριση  ή μη στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Ακτή  Καραϊσκάκη αρ. 47 , στην Σαλαμίνα , κατόπιν αιτήματος της κ. Μυλωνά Πηνελόπης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

23.- Έγκριση ή μη  για την κάλυψη κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν  καταστήματος  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης Τροφίμων  και Ποτών – Πρατήριο  άρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής – πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες» ιδιοκτησίας  του κ. Μεταλλίκη  Νικολάου  που λειτουργεί επί της Λεωφ.  Φανερωμένης  30  στην Σαλαμίνα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

24.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  την λειτουργία  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ.κ. Στάμου Μπα καούκα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά την λήψη προληπτικών  μέτρων  για την εξάλειψη ατυχημάτων  στην Λεωφόρο Αιαντείου, κατόπιν αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.    ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- ‘Εγκριση  της κατάρτισης  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2020-2023  του υποτομέα των ΟΤΑ.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

1.-  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις   στο Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Επάνδρωση του ΕΚΑΒ προκειμένου να πραγματοποιούνται  επιπλέον βάρδιες στο νησί της Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος των Δ.Σ. κ.κ. Μπεγνή Σταματίας και Δραγομάνοβιτς Γεράσιμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2019  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  την υποβολή πρότασης  στο Πρόγραμμα   χορηγιών  έκθεσης  σύγχρονης  τέχνης  2019/2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-  Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά  την ανάθεση σε ιδιώτη  μέρους  των υπηρεσιών  για την Αποκομιδή  Ογκωδών  Απορριμμάτων  στην Δημ Ενότητα Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά  την ανάθεση σε ιδιώτη  μέρους  των υπηρεσιών  για την Αποκομιδή  Ογκωδών  Απορριμμάτων  στην Δημ Ενότητα Αμπελακίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Έργα Δασοπροστασίας-κλαδεύσεις-καθαρισμοί παριών οδών.» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : «Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση μελέτης  που αφορά:«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, έτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Έγκριση μελέτης  που αφορά : «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων  Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2019» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στο εδάφιο 11παρ. 3β  του άρθρου 94  του Ν. 3852/2010.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η Αναμόρφωση Προϋ/σμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2019.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.-  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Λεωφ. Αιαντείου  στο κατάστημα Λιπαντήριο  αυτοκινήτων , ιδιοκτησίας  κ. Αλευρομάγειρα Ιωάννη.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έγκριση υψομετρικής  μελέτης  της οδού μεταξύ των Ο.Τ.  288-ΚΧ 288Α  στην περιοχή Στενό του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.-΄Εγκριση μετατόπισης περιπτέρου  επί της Λ. Σαλαμίνας  195 στην περιοχή Τσάμη Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση χορήγησης   άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα ,  επί της Λ. Φανερωμένης 18 έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Παναγιώτη Διονύσιου Βορρίση.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Έγκριση   χορήγησης άδειας κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  στην  παραλιακή οδό  Γυάλας της Δ.Κ. Αιαντείου  για την τοποθέτηση  ρυμουλκούμενης καντίνας  του  κ. Νομικού Μιχαήλ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Παραχώρηση  ενός φορητού  οικίσκου στο Δημοτικό Σχολείο Φοίνικα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.-΄Εγκριση  ή μη για την θεσμοθέτηση  διάβασης πεζών  στις εγκαταστάσεις  της  σχολής Ποδοσφαίρου  του Ολυμπιακού Σαλαμίνας και συγκεκριμένα επί της οδού  Ν. Πλαστήρα  46 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.-΄Εγκριση ή μη  για την τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας  σχήματος Π επί  πεζοδρομίου στην Λ. Σαλαμίνας  141α  στην Δ.Κ. Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του κ. Στυλιανού Καθαρού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα  Σαλαμίνας  προς στέγαση των υπηρεσιών του  ΚΕΠ.                   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Έγκριση  ή μη για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων  κατά μήκος του κρασπέδου  στην  πρόσοψη του ακινήτου  επί της Λ. Φανερωμένης  105 , κατόπιν  αιτήσεως  του κ. Λύκου Ευαγγέλου  και της κ. Τρούφα  Νικολέτας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- Έγκριση  ή μη στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Ακτή  Καραϊσκάκη αρ. 47 , στην Σαλαμίνα , κατόπιν αιτήματος της κ. Μυλωνά Πηνελόπης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

23.- Έγκριση ή μη  για την κάλυψη κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν  καταστήματος  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης Τροφίμων  και Ποτών – Πρατήριο  άρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής – πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες» ιδιοκτησίας  του κ. Μεταλλίκη  Νικολάου  που λειτουργεί επί της Λεωφ.  Φανερωμένης  30  στην Σαλαμίνα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

24.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  την λειτουργία  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ.κ. Στάμου Μπα καούκα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά την λήψη προληπτικών  μέτρων  για την εξάλειψη ατυχημάτων  στην Λεωφόρο Αιαντείου, κατόπιν αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.    ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- ‘Εγκριση  της κατάρτισης  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2020-2023  του υποτομέα των ΟΤΑ.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and