Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

8η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

2.- Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για το έργο που αφορά :Έργα Δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοί  παριών οδών  και Δράσεις Πυροπροστασίας  2018». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

3.- Έγκριση μελέτης που αφορά :Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών  αυτοκινήτων , έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

4.-  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μη  για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου :ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

5.-  Έγκριση μελέτης  που αφορά : Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

1.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

2.- Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για το έργο που αφορά :Έργα Δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοί  παριών οδών  και Δράσεις Πυροπροστασίας  2018». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

3.- Έγκριση μελέτης που αφορά :Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών  αυτοκινήτων , έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

4.-  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μη  για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου :ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

5.-  Έγκριση μελέτης  που αφορά : Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and