Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

6η Συνεδρίαση

1.- «΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας», σύμφωνα με την 140/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

1.- «΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας», σύμφωνα με την 140/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Privacy Statement Powered by and