Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

17η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση  χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές  εργασίες  για την σύνταξη  οικονομικών καταστάσεων  ετών  2014 & 2015  , παρακολούθηση της διπλογραφικής  λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2015 & 2016  και φορολογική υποστήριξη για το έτος 2016» της εταιρείας Σ. Καραγιλάννης μ. Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. « Βιβλιοθήκη –Μουσείο,Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας ,οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Αναπομπή  του Ολοκληρωμένου  πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  του Δήμου Σαλαμίνας και των Νομικών Προσώπων του , οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.

4.-  Διαγραφή οφειλών τιμολογίων , λόγω παραγραφής τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην 3η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας , οικ. έτους 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου  των εργαζομένων  του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.- Γ΄ Κατανομή ποσού  71.380,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

8.-  Ορισμός μελών Διοικούσας  Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  για τους μαθητές του Λυκείου και αποφοίτους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

9.- Παραχώρηση  αιθουσών του ΔΙΕΚ  για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

10.- Ψήφισμα στήριξης  και συμπαράστασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας προς τον Δήμο Μεγαρέων  , κατά του αιτήματος  για έρευνα  κοιτασμάτων  βωξίτη  στα Μέγαρα Αττικής  με φορέα έργου την  «ΔΕΛΦΟΙ –ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

11.- Συμμετοχή  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Δίκτυο  «Αμφικτυονία  Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

12.- Ορισμός εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση  της Προγραμματικής σύμβασης  για το έργο « Συντήρηση  και επισκευή δικτύου ακαθάρτων  Δήμου Σαλαμίνας» προϋπολογισμού  199.954,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

13.- Έγκριση  σύναψης  και όρων  Προγραμματικής  σύμβασης , μεταξύ Περιφέρειας  Αττικής  και του Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο : Καθαίρεση  και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων  στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας , προϋπολογισμού  20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%),  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου  για την υπογραφή της  και ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

14.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ.  Αμπελακίων  επί της Λ. Δημοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς  Αμπελάκια & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

15.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ. Σεληνίων  επί της παραλιακής οδού  Ακτής Θεμιστοκλέους στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

16.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Αμπελακίων,επί της Λεωφ. Ελ.Βενιζέλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

17.- Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αστέρια  της Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

18.- Έγκριση ή μη της απαγόρευσης  στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην Λ. Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

19.- Κατασκευή  διαβάσεων πεζών στο κύριο οδικό δίκτυο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

20.- Παραχώρηση μιας θέσης  στάθμευσης  για ασθενοφόρο  και μιας για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες  της μονάδας  τεχνητού νεφρού  στην Ακτή Σαλαμινομάχων 58, στα Παλούκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

21.- Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην περιοχή Τσάμη – Παλούκια  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

.  

22.- Έγκριση ή μη  για την παραμονή  προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου  Λεωφ. Σαλαμίνας 177 του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

23.- ΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

.

24.-  Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κουτσούκου Χρήστου  από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

25.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

26.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

27.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

28.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους , σύμφωνα με το άρθρο 174 του κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 

1.- Έγκριση  χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές  εργασίες  για την σύνταξη  οικονομικών καταστάσεων  ετών  2014 & 2015  , παρακολούθηση της διπλογραφικής  λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2015 & 2016  και φορολογική υποστήριξη για το έτος 2016» της εταιρείας Σ. Καραγιλάννης μ. Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. « Βιβλιοθήκη –Μουσείο,Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας ,οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Αναπομπή  του Ολοκληρωμένου  πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  του Δήμου Σαλαμίνας και των Νομικών Προσώπων του , οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.

4.-  Διαγραφή οφειλών τιμολογίων , λόγω παραγραφής τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην 3η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας , οικ. έτους 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου  των εργαζομένων  του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.- Γ΄ Κατανομή ποσού  71.380,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

8.-  Ορισμός μελών Διοικούσας  Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  για τους μαθητές του Λυκείου και αποφοίτους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

9.- Παραχώρηση  αιθουσών του ΔΙΕΚ  για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

10.- Ψήφισμα στήριξης  και συμπαράστασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας προς τον Δήμο Μεγαρέων  , κατά του αιτήματος  για έρευνα  κοιτασμάτων  βωξίτη  στα Μέγαρα Αττικής  με φορέα έργου την  «ΔΕΛΦΟΙ –ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

11.- Συμμετοχή  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Δίκτυο  «Αμφικτυονία  Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

12.- Ορισμός εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση  της Προγραμματικής σύμβασης  για το έργο « Συντήρηση  και επισκευή δικτύου ακαθάρτων  Δήμου Σαλαμίνας» προϋπολογισμού  199.954,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

13.- Έγκριση  σύναψης  και όρων  Προγραμματικής  σύμβασης , μεταξύ Περιφέρειας  Αττικής  και του Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο : Καθαίρεση  και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων  στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας , προϋπολογισμού  20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%),  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου  για την υπογραφή της  και ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

14.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ.  Αμπελακίων  επί της Λ. Δημοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς  Αμπελάκια & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

15.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ. Σεληνίων  επί της παραλιακής οδού  Ακτής Θεμιστοκλέους στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

16.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Αμπελακίων,επί της Λεωφ. Ελ.Βενιζέλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

17.- Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αστέρια  της Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

18.- Έγκριση ή μη της απαγόρευσης  στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην Λ. Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

19.- Κατασκευή  διαβάσεων πεζών στο κύριο οδικό δίκτυο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

20.- Παραχώρηση μιας θέσης  στάθμευσης  για ασθενοφόρο  και μιας για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες  της μονάδας  τεχνητού νεφρού  στην Ακτή Σαλαμινομάχων 58, στα Παλούκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

21.- Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην περιοχή Τσάμη – Παλούκια  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

.  

22.- Έγκριση ή μη  για την παραμονή  προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου  Λεωφ. Σαλαμίνας 177 του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

23.- ΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

.

24.-  Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κουτσούκου Χρήστου  από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

25.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

26.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

27.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

28.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους , σύμφωνα με το άρθρο 174 του κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and