Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

10η συνεδρίαση

1) Έκφραση γνώμης επί της από 13-5-2016 (επίδοση Γρ. Υπουργού 13-5-2016) αίτησης θεραπείας της Κ/Ξ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου : "Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας". Λήψη

1) Έκφραση γνώμης επί της από 13-5-2016 (επίδοση Γρ. Υπουργού 13-5-2016) αίτησης θεραπείας της Κ/Ξ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου : "Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας". Λήψη


Privacy Statement Powered by and