Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

31η Συνεδρίαση

 

1.-Έγκριση εξωδίκου αποστολής διαμαρτυρίας προς την ΟΛΠ Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας , του Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Σαλαμίνας, για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    ΣΤΗ  ΔΥΤΙΚΗ   ΑΤΤΙΚΗ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 3. Λήψη απόφασης για απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης έτους 2016 , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & ψήφιση πίστωσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

1.-Έγκριση εξωδίκου αποστολής διαμαρτυρίας προς την ΟΛΠ Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας , του Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Σαλαμίνας, για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    ΣΤΗ  ΔΥΤΙΚΗ   ΑΤΤΙΚΗ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 3. Λήψη απόφασης για απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης έτους 2016 , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & ψήφιση πίστωσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.


Privacy Statement Powered by and