Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

28η Συνεδρίαση

1.-  Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης  εκκαθάρισης,  της Δημοτικής Επιχείρησης  με την επωνυμία «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Σαλαμίνας  (ΔΗΚΕΣΑ) ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.-  Ενημέρωση επί  Περιβαλλοντικών θεμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  η οποία θα παρακολουθεί  την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο  του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 23  του Ν. 3889/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση  των δασικών χαρτών  και της εγκυκλίου  του Αν. Υπουργού  Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.-  Αντικατάσταση  τακτικού μέλους  του Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Παραχώρηση  κοινοχρήστου χώρου  33,08 τ.μ.  με αντάλλαγμα, έμπροσθεν του καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  της κ. ΚΛΕΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ επί της Ακτής 27 Καραϊσκάκη, στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.-  Δωρεάν παραχώρηση  οικογενειακού τάφου  στο  Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας, ` σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

8.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων οφειλών του οφειλέτη  Μόσχου Νικολάου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

9.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  οφειλών.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

10.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους  Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων  Σαλαμίνας , Αμπελακίων , Σεληνίων & Αιαντείου ».   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

11.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

1.-  Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης  εκκαθάρισης,  της Δημοτικής Επιχείρησης  με την επωνυμία «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Σαλαμίνας  (ΔΗΚΕΣΑ) ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.-  Ενημέρωση επί  Περιβαλλοντικών θεμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής  η οποία θα παρακολουθεί  την εξέλιξη και θα βοηθά το έργο  του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 23  του Ν. 3889/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 για την ανάρτηση  των δασικών χαρτών  και της εγκυκλίου  του Αν. Υπουργού  Περιβάλλοντος περί οικιστικών πυκνώσεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.-  Αντικατάσταση  τακτικού μέλους  του Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Παραχώρηση  κοινοχρήστου χώρου  33,08 τ.μ.  με αντάλλαγμα, έμπροσθεν του καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  της κ. ΚΛΕΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ επί της Ακτής 27 Καραϊσκάκη, στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.-  Δωρεάν παραχώρηση  οικογενειακού τάφου  στο  Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Σαλαμίνας, ` σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

8.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων οφειλών του οφειλέτη  Μόσχου Νικολάου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

9.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  οφειλών.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

10.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους  Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων  Σαλαμίνας , Αμπελακίων , Σεληνίων & Αιαντείου ».   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

11.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .


Privacy Statement Powered by and