Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

14η Συνεδρίαση

 

 

1.- Παραχώρηση χρήσης των (3) αιθουσών που βρίσκονται στον μπροστινό χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ»  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

2.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της  διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της  (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960 kW). (Θέση έργου:  ΒΙΟ.ΠΑ.  Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , φορέας έργου:  «ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

3.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 213/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας που αφορά την έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

4.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

5.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

6.- Αποδοχή όρων δόμησης , στην  τροποποίηση  ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ. Κ. Κοινότητα   Αιαντείου  θέση «Άγιος Αθανάσιος» και  Ο.Τ. Γ.170 , που αφορά  αλλαγή χρήσης γης από χώρο αθλητικού κέντρου,  σε χώρο   σχολικών    κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- ΄Εγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου αδιέξοδη πάροδο Ζαϊμη στην περιοχή ράχες Αγ. Λαυρεντίου στη Σαλαμίνα, κατόπιν αιτήματος του κ. Σταματάκου Παύλου.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων  , από την οδό Μήλου  που ήδη  δραστηριοποιείται στην οδό Αιόλου,  κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα  από 1η -6-2016 έως και 30-9-2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνίου για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59615/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59612/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας>  σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 41975/11.3.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

14.- Προέγκριση άδειας  ίδρυσης καταστήματος ως «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της εταιρείας LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το Ν.2323/95, επί της οδού  Λ. Αιαντείου 70(11η στάση ) στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

15.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,   έμπροσθεν και έναντι  του καταστηματός του,  επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Παπαδά Βασίλειου έναντι του καταστηματός του επί της πλατείας 17ης Νοεμβρίου (Μπόσκο). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Χορήγηση άδειας εναπόθεσης ξύλινου δαπέδου, του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,  σε κοινόχρηστο χώρο έναντι του καταστηματός του επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

 

 

1.- Παραχώρηση χρήσης των (3) αιθουσών που βρίσκονται στον μπροστινό χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ»  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

2.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της  διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της  (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με την τεχνολογία της αεριοποίησης ισχύος 960 kW). (Θέση έργου:  ΒΙΟ.ΠΑ.  Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , φορέας έργου:  «ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

3.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 213/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας που αφορά την έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

4.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

5.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

6.- Αποδοχή όρων δόμησης , στην  τροποποίηση  ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ. Κ. Κοινότητα   Αιαντείου  θέση «Άγιος Αθανάσιος» και  Ο.Τ. Γ.170 , που αφορά  αλλαγή χρήσης γης από χώρο αθλητικού κέντρου,  σε χώρο   σχολικών    κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- ΄Εγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης στην εκτός ρυμοτομικού σχεδίου αδιέξοδη πάροδο Ζαϊμη στην περιοχή ράχες Αγ. Λαυρεντίου στη Σαλαμίνα, κατόπιν αιτήματος του κ. Σταματάκου Παύλου.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων  , από την οδό Μήλου  που ήδη  δραστηριοποιείται στην οδό Αιόλου,  κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα  από 1η -6-2016 έως και 30-9-2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνίου για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59615/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας> σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 59612/20.4.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Σεληνίων επί της οδού  Αγίου Νικολάου  για το έργο : <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας>  σύμφωνα με το  υπ΄ αριθ. πρωτ. 41975/11.3.2016 της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφεριακής Ενότητας Νήσων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

14.- Προέγκριση άδειας  ίδρυσης καταστήματος ως «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της εταιρείας LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το Ν.2323/95, επί της οδού  Λ. Αιαντείου 70(11η στάση ) στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

15.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,   έμπροσθεν και έναντι  του καταστηματός του,  επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Χορήγηση άδειας κατάληψης  τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα  (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων) του κ. Παπαδά Βασίλειου έναντι του καταστηματός του επί της πλατείας 17ης Νοεμβρίου (Μπόσκο). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Χορήγηση άδειας εναπόθεσης ξύλινου δαπέδου, του κ. Χατζόβουλου Ευάγγελου,  σε κοινόχρηστο χώρο έναντι του καταστηματός του επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 στην Σαλαμίνα.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and