Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

8η Συνεδρίαση

 

1.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης για την    προμήθεια & τοποθέτηση   ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  που αφορά την  προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης  (έτους 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια   διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια  λαμπτήρων, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6.   Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  και ορισμός εκπροσώπων.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.  Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης  Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σαλαμίνας από την  Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8.   Χωροταξική  κατανομή μαθητών  στα 1ο , 2ο  & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9.    Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μη   στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11.  Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .       

12. Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίου  της  Λεωφόρου Αιαντείου  44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.     ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.   Συμψηφισμός  εισφορών  - αποζημίωση  ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση  χρηματικού καταλόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

 

1.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης για την    προμήθεια & τοποθέτηση   ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  που αφορά την  προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης  (έτους 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια   διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια  λαμπτήρων, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6.   Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  και ορισμός εκπροσώπων.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.  Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης  Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σαλαμίνας από την  Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8.   Χωροταξική  κατανομή μαθητών  στα 1ο , 2ο  & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9.    Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μη   στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11.  Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .       

12. Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίου  της  Λεωφόρου Αιαντείου  44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.     ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.   Συμψηφισμός  εισφορών  - αποζημίωση  ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση  χρηματικού καταλόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and