Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

35η Συνεδρίαση

 

 

1.     Αποδοχή των όρων  για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου  για την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σαλαμίνας , που προέρχονται από  πάσης φύσεως δαπάνες  για κάλυψη μέρους του ποσού  που υπολείπεται  για την ισοσκέλιση  του Προϋπολογισμού έτους 2015 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015) και ισχύει. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.-  Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός  τελών  καθαριότητας  & ηλεκτροφωτισμού   για το έτος 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.- Έγκριση  Κανονισμού  Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6.-  Επανένταξη παραγεγραμμένων  τιμολογίων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..

 

7.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2014 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2015 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2015.

 

10.  Έγκριση προμήθειας  εδεσμάτων  & γουριών  για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς  του Δήμου Σαλαμίνας και των Δημ. Κοινοτήτων  & ψήφιση της σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

11.-  Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

12.- Συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης  & ελέγχου των εργασιών που αναφέρονται στο  αίτημα  κας  Βαϊας Πασχαλούδη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.- Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου :Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή  Εξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

15.-  Έγκριση μελέτης   και τρόπος δημοπράτησης  της εργασίας  που αφορά στην συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και  διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

16.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου :Επισκευή & συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

17.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά : Καθεστώς  λειτουργίας  κατά τις  Κυριακές και Αργίες  των καταστημάτων  εκτός κέντρου  Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

18.- Έγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος  και Ολοκληρωμένου  Προγράμματος δράσης  του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  οικονομικού έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_3.

 

19.- Έγκριση κανονισμού χορήγησης  ή μη,  στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-  Έγκριση  ανανέωσης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.-  Έγκριση κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.-   Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.-  Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίου  α) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

25.-  Καθορισμός  της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης),  ως θέση άσκησης  υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.-   Συμψηφισμός εισφορών –αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.-    Βελτίωση  οδικής ασφάλειας στον κόμβο  ασφάλειας των οδών  Θέμιδος & Ευριπίδου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

28.-  Έγκριση χορήγησης  ή μη παράτασης  ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων  έως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:

.- <Καφετέρεια-Μπαρ>  της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.

.- <Καφετέρεια ECSTASY> της εταιρείας <Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

 

 

1.     Αποδοχή των όρων  για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου  για την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σαλαμίνας , που προέρχονται από  πάσης φύσεως δαπάνες  για κάλυψη μέρους του ποσού  που υπολείπεται  για την ισοσκέλιση  του Προϋπολογισμού έτους 2015 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015) και ισχύει. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.-  Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός  τελών  καθαριότητας  & ηλεκτροφωτισμού   για το έτος 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.- Έγκριση  Κανονισμού  Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6.-  Επανένταξη παραγεγραμμένων  τιμολογίων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..

 

7.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2014 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2015 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2015.

 

10.  Έγκριση προμήθειας  εδεσμάτων  & γουριών  για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς  του Δήμου Σαλαμίνας και των Δημ. Κοινοτήτων  & ψήφιση της σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

11.-  Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

12.- Συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης  & ελέγχου των εργασιών που αναφέρονται στο  αίτημα  κας  Βαϊας Πασχαλούδη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.- Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου :Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή  Εξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

15.-  Έγκριση μελέτης   και τρόπος δημοπράτησης  της εργασίας  που αφορά στην συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και  διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

16.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου :Επισκευή & συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

17.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά : Καθεστώς  λειτουργίας  κατά τις  Κυριακές και Αργίες  των καταστημάτων  εκτός κέντρου  Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

18.- Έγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος  και Ολοκληρωμένου  Προγράμματος δράσης  του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  οικονομικού έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_3.

 

19.- Έγκριση κανονισμού χορήγησης  ή μη,  στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-  Έγκριση  ανανέωσης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.-  Έγκριση κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.-   Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.-  Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίου  α) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

25.-  Καθορισμός  της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης),  ως θέση άσκησης  υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.-   Συμψηφισμός εισφορών –αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.-    Βελτίωση  οδικής ασφάλειας στον κόμβο  ασφάλειας των οδών  Θέμιδος & Ευριπίδου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

28.-  Έγκριση χορήγησης  ή μη παράτασης  ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων  έως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:

.- <Καφετέρεια-Μπαρ>  της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.

.- <Καφετέρεια ECSTASY> της εταιρείας <Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 


Privacy Statement Powered by and