Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

35η Συνεδρίαση

 

 

1.     Αποδοχή των όρων  για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου  για την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σαλαμίνας , που προέρχονται από  πάσης φύσεως δαπάνες  για κάλυψη μέρους του ποσού  που υπολείπεται  για την ισοσκέλιση  του Προϋπολογισμού έτους 2015 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015) και ισχύει. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.-  Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός  τελών  καθαριότητας  & ηλεκτροφωτισμού   για το έτος 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.- Έγκριση  Κανονισμού  Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6.-  Επανένταξη παραγεγραμμένων  τιμολογίων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..

 

7.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2014 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2015 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2015.

 

10.  Έγκριση προμήθειας  εδεσμάτων  & γουριών  για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς  του Δήμου Σαλαμίνας και των Δημ. Κοινοτήτων  & ψήφιση της σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

11.-  Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

12.- Συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης  & ελέγχου των εργασιών που αναφέρονται στο  αίτημα  κας  Βαϊας Πασχαλούδη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.- Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου :Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή  Εξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

15.-  Έγκριση μελέτης   και τρόπος δημοπράτησης  της εργασίας  που αφορά στην συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και  διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

16.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου :Επισκευή & συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

17.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά : Καθεστώς  λειτουργίας  κατά τις  Κυριακές και Αργίες  των καταστημάτων  εκτός κέντρου  Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

18.- Έγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος  και Ολοκληρωμένου  Προγράμματος δράσης  του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  οικονομικού έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_3.

 

19.- Έγκριση κανονισμού χορήγησης  ή μη,  στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-  Έγκριση  ανανέωσης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.-  Έγκριση κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.-   Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.-  Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίου  α) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

25.-  Καθορισμός  της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης),  ως θέση άσκησης  υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.-   Συμψηφισμός εισφορών –αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.-    Βελτίωση  οδικής ασφάλειας στον κόμβο  ασφάλειας των οδών  Θέμιδος & Ευριπίδου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

28.-  Έγκριση χορήγησης  ή μη παράτασης  ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων  έως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:

.- <Καφετέρεια-Μπαρ>  της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.

.- <Καφετέρεια ECSTASY> της εταιρείας <Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

 

 

1.     Αποδοχή των όρων  για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου  για την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σαλαμίνας , που προέρχονται από  πάσης φύσεως δαπάνες  για κάλυψη μέρους του ποσού  που υπολείπεται  για την ισοσκέλιση  του Προϋπολογισμού έτους 2015 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015) και ισχύει. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

3.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

4.-  Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015  απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης  και καθορισμός  τελών  καθαριότητας  & ηλεκτροφωτισμού   για το έτος 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

5.- Έγκριση  Κανονισμού  Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

6.-  Επανένταξη παραγεγραμμένων  τιμολογίων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..

 

7.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2014 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

8.-  Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  και τον αναπληρωτή αυτού,   για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου   (Ισολογισμός  οικ. έτους 2015 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

9.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2015.

 

10.  Έγκριση προμήθειας  εδεσμάτων  & γουριών  για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς  του Δήμου Σαλαμίνας και των Δημ. Κοινοτήτων  & ψήφιση της σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

11.-  Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

12.- Συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης  & ελέγχου των εργασιών που αναφέρονται στο  αίτημα  κας  Βαϊας Πασχαλούδη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

13.- Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου :Αποκατάσταση  ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή  Εξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

15.-  Έγκριση μελέτης   και τρόπος δημοπράτησης  της εργασίας  που αφορά στην συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και  διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

16.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου :Επισκευή & συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

17.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφασης  του Δ.Σ. που αφορά : Καθεστώς  λειτουργίας  κατά τις  Κυριακές και Αργίες  των καταστημάτων  εκτός κέντρου  Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

18.- Έγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματος  και Ολοκληρωμένου  Προγράμματος δράσης  του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  οικονομικού έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_3.

 

19.- Έγκριση κανονισμού χορήγησης  ή μη,  στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-  Έγκριση  ανανέωσης  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου - Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.-  Έγκριση κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.-   Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.-  Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίου  α) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

25.-  Καθορισμός  της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης),  ως θέση άσκησης  υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.-   Συμψηφισμός εισφορών –αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.-    Βελτίωση  οδικής ασφάλειας στον κόμβο  ασφάλειας των οδών  Θέμιδος & Ευριπίδου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

28.-  Έγκριση χορήγησης  ή μη παράτασης  ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων  έως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:

.- <Καφετέρεια-Μπαρ>  της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.

.- <Καφετέρεια ECSTASY> της εταιρείας <Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and