Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

25η Συνεδρίαση

1.΄Εγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, της απ΄ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης έτους 2015, σε υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 186/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 
2. Αλλαγή του ποσοστού της κατανομής των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από 55% για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 45% για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα , σε 50% και για τις δυο βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 599/22-102015 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

1.΄Εγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, της απ΄ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης έτους 2015, σε υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 186/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 
2. Αλλαγή του ποσοστού της κατανομής των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από 55% για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 45% για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα , σε 50% και για τις δυο βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 599/22-102015 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and