Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

24η Συνεδρίαση

1.-Συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων των Ισολογισμών 2010 των δύο πρώην Δήμων Αμπελακίων και Σαλαμίνας, της απογραφής έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, των οικονομικών στοιχείων από 1-1-2011 μέχρι 31-8-2014, του τελευταίου τριμήνου της εκτέλεσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και των σημερινών οικονομικών δεδομένων του Δήμου μας, κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. 

2.- Επιλογή διακριτικού σήματος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης « ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2021».
3.-΄Εγκριση κατάστασης δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το Δάνειο που θα συνομολογήσει ο Δήμος Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Ρύθμιση οφειλών προς Δ.Ο.Υ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με την 215/2015 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και των Ν.Π.Δ.Δ. , έτους 2015 για τα τμήματα καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ. , χρήση 2015 όπως αναφέρεται στην 13320/16-6-2015 Διακήρυξη της Δημάρχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον επανακαθορισμό των ορίων της Λαϊκής Αγοράς επί της Λεωφ. Καραμανλή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με την σύμβαση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
8.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 8,9,10,11.

1.-Συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων των Ισολογισμών 2010 των δύο πρώην Δήμων Αμπελακίων και Σαλαμίνας, της απογραφής έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, των οικονομικών στοιχείων από 1-1-2011 μέχρι 31-8-2014, του τελευταίου τριμήνου της εκτέλεσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και των σημερινών οικονομικών δεδομένων του Δήμου μας, κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3δ του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. 

2.- Επιλογή διακριτικού σήματος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης « ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2021».
3.-΄Εγκριση κατάστασης δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το Δάνειο που θα συνομολογήσει ο Δήμος Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Ρύθμιση οφειλών προς Δ.Ο.Υ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με την 215/2015 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και των Ν.Π.Δ.Δ. , έτους 2015 για τα τμήματα καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ. , χρήση 2015 όπως αναφέρεται στην 13320/16-6-2015 Διακήρυξη της Δημάρχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 92/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον επανακαθορισμό των ορίων της Λαϊκής Αγοράς επί της Λεωφ. Καραμανλή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με την σύμβαση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
8.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 8,9,10,11.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and