Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

22η Συνεδρίαση

 

1. - Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου προς ιδιώτες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
3. - Παραχώρηση καλαθοφόρου οχήματος και οχήματος καθαριότητας από τον Δήμο Σαλαμίνας κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 41/2015 απόφαση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
4.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών Αυτοκινήτων για το 2015». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
5.- ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
6.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για τη συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
7.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
8.- Παραχώρηση πέντε (5) αιθουσών του 1ου Γ.Ε.Λ. Σαλαμίνας, για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
10. – Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
11. – ΄Εγκριση χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως 02.00 π.μ. του καταστήματος «Καφετέρια BERLIN» επί της οδού Αγίου Νικολάου 28 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
12. – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.- Συζήτηση σχετικά με την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 από τον Δήμο Σαλαμίνας.
 

 

1. - Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου προς ιδιώτες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
3. - Παραχώρηση καλαθοφόρου οχήματος και οχήματος καθαριότητας από τον Δήμο Σαλαμίνας κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 41/2015 απόφαση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
4.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών Αυτοκινήτων για το 2015». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
5.- ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
6.-΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά : «Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για τη συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
7.- ΄Εγκριση της μελέτης που αφορά τη σήμανση και τα μέτρα οδικής ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων, του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
8.- Παραχώρηση πέντε (5) αιθουσών του 1ου Γ.Ε.Λ. Σαλαμίνας, για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
9.- Υλοτομία ευκαλύπτου επί της οδού Πανθέας 51Β στη Δ.Κ. Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
10. – Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
11. – ΄Εγκριση χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως 02.00 π.μ. του καταστήματος «Καφετέρια BERLIN» επί της οδού Αγίου Νικολάου 28 στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
12. – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναφορά της λαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται στην περιοχή Σεληνίων, στην αρχική της θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.- Συζήτηση σχετικά με την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 από τον Δήμο Σαλαμίνας.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and