Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

19η Συνεδρίαση

 

1.-΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης των υπ΄αριθμ. 20 και 34/2015 αποφάσεων που αφορά : Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού του Ν.Π. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 22.271,52 € σε 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
4.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 578,61 € σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 52,60 €. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Ανάκληση της «Προσωρινής άδειας τοποθέτησης Σταυρού Φαρμακείου» και επανατοποθέτησης της ενδεικτικής πινακίδας (σταυρός σε στύλο) φαρμακείου σε κοινόχρηστη θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
7.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
8.- Προσωρινή αποχή από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για λόγους υγείας στον κ. Βλάχο Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Περί κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην Περιοχή Ψιλής ΄Αμμου (Βρωμοπούσι) στην οδό Παύλου Μελά, κατόπιν αιτήματος πολιτών της περιοχής Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Περί της Πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης «ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ» κατόπιν αιτήματος του συλλόγου «ΑΙΑΝΤΙΣ» (άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.-΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης των υπ΄αριθμ. 20 και 34/2015 αποφάσεων που αφορά : Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού του Ν.Π. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 22.271,52 € σε 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
4.- Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 578,61 € σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 52,60 €. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.-Ανάκληση της «Προσωρινής άδειας τοποθέτησης Σταυρού Φαρμακείου» και επανατοποθέτησης της ενδεικτικής πινακίδας (σταυρός σε στύλο) φαρμακείου σε κοινόχρηστη θέση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
7.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .
8.- Προσωρινή αποχή από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για λόγους υγείας στον κ. Βλάχο Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Περί κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην Περιοχή Ψιλής ΄Αμμου (Βρωμοπούσι) στην οδό Παύλου Μελά, κατόπιν αιτήματος πολιτών της περιοχής Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Περί της Πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης «ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ» κατόπιν αιτήματος του συλλόγου «ΑΙΑΝΤΙΣ» (άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and