Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

34η Συνεδρίαση

 

1.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.
2.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 206/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ , καθώς και καθορισμός χρήσης τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Σαλαμίνας για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Λήψη απόφασης για την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση και καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο μόνιμο Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου Σαλαμίνας που εργάζεται στην Καθαριότητα, τον Ηλεκτροφωτισμό , την Ύδρευση – Αποχέτευση και το Νεκροταφείο για το έτος 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Γεωργίου Λουκά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Παραχώρηση ή μη χρήσης Κ/Χ με αντάλλαγμα στον κ. Μούλτο Ανδρέα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου Ακινήτων σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.- Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων ιδιοκτησίας Χριστίνα Κούκη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.
2.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 206/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ , καθώς και καθορισμός χρήσης τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2014 απόφασης Δ.Σ σχετικά με την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Σαλαμίνας για την στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.- Λήψη απόφασης για την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση και καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο μόνιμο Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου Σαλαμίνας που εργάζεται στην Καθαριότητα, τον Ηλεκτροφωτισμό , την Ύδρευση – Αποχέτευση και το Νεκροταφείο για το έτος 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.- Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Γεωργίου Λουκά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Παραχώρηση ή μη χρήσης Κ/Χ με αντάλλαγμα στον κ. Μούλτο Ανδρέα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου Ακινήτων σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.- Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων ιδιοκτησίας Χριστίνα Κούκη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.- Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and