Λειτουργία:  
Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

26η Συνεδρίαση

1.- Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2015 .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού ».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4..- Παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών Κανάκη και Καραϊσκάκη , Ψιλής Άμμου Αγίου Γρηγορίου.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης , για την έγκριση διασύνδεσης εισόδου-εξόδου πλυντηρίου – λιπαντηρίου, επί της οδού Λ. Σαλαμίνας 92 στο Δήμο Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 

6.- Ακύρωση της υπ΄αρ.40/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στην οδό Μ. Κριτσίκη 34 στην περιοχή Αγίου Μηνά Δήμου Σαλαμίνας, ως προς τα ονόματα ιδιοκτητών.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Αποδοχή πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης στο Ο.Τ. 175 περιοχή Αγίου Αθανασίου Δ.Κ.Αιαντείου ,που αφορά προσκύρωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία κας Ελευσινιώτη Σοφίας συζ. Αύγουστου Κριτσίκη.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Πρ. Ηλία 18 περιοχή Αλώνια Δήμου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 178 Α/2014 απόφασης, που αφορά την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών , σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2014.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 

11.- Διαγραφή οφειλών τιμολογίων λόγω παραγραφής τους, για εκκαθάριση του Μητρώου ενόψει σύνταξης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2015 .

12.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

13.- Αποδοχή οριστικής ένταξης της πράξης με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σαλαμίνας » με κωδικό ΜΙS 483396 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ στον άξονα προτεραιότητας « Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

14.- Ορισμός (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για να συμμετέχουν στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου , σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4018/2011 αριθ. 11 παρ. 2.
15.- Ενέργειες του Δήμου, για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που καταγράφηκαν με την αριθμ. 20/2013 έκθεση αυτοψίας της ΥΔΟΜ Σαλαμίνας .

16.- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 71/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου , σχετικά με την παραμονή των Υπηρεσιών Κτηματολογίου & Υποθηκοφυλακείου που λειτουργούν στο νησί μας και συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, για τις απαιτούμενες ενέργειες.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό την μείωση τιμών στην πορθμειακή γραμμή Παλούκια – Πέραμα, κατόπιν αιτήματος της Δημ. Συμβούλου κας Καρούση Δέσποινας.

18.- Συγκρότηση Πανσαλαμινιακής Επιτροπής διεκδίκησης για την διάσωση και την μη πώληση του χώρου της Κυνοσούρας, κατόπιν αιτήματος της Δημ. Συμβούλου κας Καρούση Δέσποινας.

19.- Ενημέρωση – Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί της συνέχισης ή μη της λειτουργίας του Λατομείου με την επωνυμία « Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.».

20.- Καθορισμός Δημοτικών τελών για το έτος 2015.

1.- Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2015 .  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού ».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4..- Παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών Κανάκη και Καραϊσκάκη , Ψιλής Άμμου Αγίου Γρηγορίου.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης , για την έγκριση διασύνδεσης εισόδου-εξόδου πλυντηρίου – λιπαντηρίου, επί της οδού Λ. Σαλαμίνας 92 στο Δήμο Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 

6.- Ακύρωση της υπ΄αρ.40/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στην οδό Μ. Κριτσίκη 34 στην περιοχή Αγίου Μηνά Δήμου Σαλαμίνας, ως προς τα ονόματα ιδιοκτητών.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Αποδοχή πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης στο Ο.Τ. 175 περιοχή Αγίου Αθανασίου Δ.Κ.Αιαντείου ,που αφορά προσκύρωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία κας Ελευσινιώτη Σοφίας συζ. Αύγουστου Κριτσίκη.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Πρ. Ηλία 18 περιοχή Αλώνια Δήμου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 178 Α/2014 απόφασης, που αφορά την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών , σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2014.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 

11.- Διαγραφή οφειλών τιμολογίων λόγω παραγραφής τους, για εκκαθάριση του Μητρώου ενόψει σύνταξης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2015 .

12.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

13.- Αποδοχή οριστικής ένταξης της πράξης με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σαλαμίνας » με κωδικό ΜΙS 483396 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ στον άξονα προτεραιότητας « Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

14.- Ορισμός (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για να συμμετέχουν στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου , σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4018/2011 αριθ. 11 παρ. 2.
15.- Ενέργειες του Δήμου, για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που καταγράφηκαν με την αριθμ. 20/2013 έκθεση αυτοψίας της ΥΔΟΜ Σαλαμίνας .

16.- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 71/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου , σχετικά με την παραμονή των Υπηρεσιών Κτηματολογίου & Υποθηκοφυλακείου που λειτουργούν στο νησί μας και συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, για τις απαιτούμενες ενέργειες.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό την μείωση τιμών στην πορθμειακή γραμμή Παλούκια – Πέραμα, κατόπιν αιτήματος της Δημ. Συμβούλου κας Καρούση Δέσποινας.

18.- Συγκρότηση Πανσαλαμινιακής Επιτροπής διεκδίκησης για την διάσωση και την μη πώληση του χώρου της Κυνοσούρας, κατόπιν αιτήματος της Δημ. Συμβούλου κας Καρούση Δέσποινας.

19.- Ενημέρωση – Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί της συνέχισης ή μη της λειτουργίας του Λατομείου με την επωνυμία « Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.».

20.- Καθορισμός Δημοτικών τελών για το έτος 2015.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and