Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

12η Συνεδρίαση

 

1.- Έγκριση υποβολής αίτησης παραχώρησης, από το Ελληνικό Δημόσιο, του χώρου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 48 του Δ.Δ. Αμπελακίων με ΚΑΕΚ: 0500152314040/0/0 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 48 του Δ.Δ. Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 179/2013 λόγω Τροποποίησης της Προκήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών, παραχώρηση της απλής χρήσης τους σε δημοπρασία ή απ΄ευθείας ανάθεση, και ορισμός επιτροπής ελέγχου για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Λήψη απόφασης , που αφορά τον ορισμό τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, για την οργάνωση και λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.-Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2009 του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που φορέας κατασκευής ήταν ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και Διευθύνουσα (επιβλέπουσα) Υπηρεσία η πρώην ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-΄Εγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6. -΄Εγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Κατανομή πιστώσεων έτους 2014 στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
9.- ΄Εγκριση προμήθειας τροφίμων, ψήφιση σχετικής πίστωσης και ορισμός υπολόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11. -΄Εγκριση μελέτης που αφορά ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-΄Εγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών αυτοκινήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Κυκλοφοριακές ρυμθίσεις για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν.Περάμου-Φανερωμένης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Προσφυγή της κ. Βελιώτας συζύγου του Εμμανουήλ Κοτσοφιού το γένος Βασιλείου Μαγκλαρά, «Περί άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Τμήματος σχεδίου πόλης στην περιοχή ΄Αγιος Αθανάσιος επιβληθείσης δια του Σχετικού διατάγματος ρυμοτομίας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.-Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον παραλιακό δρόμο στη θέση Κολώνες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.-Πεζοδρόμηση οδών Εθνικής Αντίστασης, Ιμίων & Γρηγ. Λαμπράκη έμπροσθεν παιδικής χαράς, κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαλαμίνας «΄Αγιος Νικόλαος ο Δροσερός».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου για την κατάργηση εγκεκριμένης οδού και την συνένωση των Ο.Τ. 173 & 174 της Δ.Κ.Αιαντείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.-Συμψηφισμός εισφορών-αποζημίωση & Διόρθωση χρηματικού καταλόγου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.-Διαγραφές από χρηματικό κατάλογο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.-Διόρθωση κοστολόγησης αποχέτευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.-Διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.

 

1.- Έγκριση υποβολής αίτησης παραχώρησης, από το Ελληνικό Δημόσιο, του χώρου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 48 του Δ.Δ. Αμπελακίων με ΚΑΕΚ: 0500152314040/0/0 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 48 του Δ.Δ. Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 179/2013 λόγω Τροποποίησης της Προκήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών, παραχώρηση της απλής χρήσης τους σε δημοπρασία ή απ΄ευθείας ανάθεση, και ορισμός επιτροπής ελέγχου για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Λήψη απόφασης , που αφορά τον ορισμό τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, για την οργάνωση και λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.-Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2009 του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που φορέας κατασκευής ήταν ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και Διευθύνουσα (επιβλέπουσα) Υπηρεσία η πρώην ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-΄Εγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6. -΄Εγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Κατανομή πιστώσεων έτους 2014 στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
9.- ΄Εγκριση προμήθειας τροφίμων, ψήφιση σχετικής πίστωσης και ορισμός υπολόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11. -΄Εγκριση μελέτης που αφορά ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-΄Εγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών αυτοκινήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Κυκλοφοριακές ρυμθίσεις για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν.Περάμου-Φανερωμένης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Προσφυγή της κ. Βελιώτας συζύγου του Εμμανουήλ Κοτσοφιού το γένος Βασιλείου Μαγκλαρά, «Περί άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Τμήματος σχεδίου πόλης στην περιοχή ΄Αγιος Αθανάσιος επιβληθείσης δια του Σχετικού διατάγματος ρυμοτομίας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.-Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον παραλιακό δρόμο στη θέση Κολώνες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.-Πεζοδρόμηση οδών Εθνικής Αντίστασης, Ιμίων & Γρηγ. Λαμπράκη έμπροσθεν παιδικής χαράς, κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαλαμίνας «΄Αγιος Νικόλαος ο Δροσερός».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου για την κατάργηση εγκεκριμένης οδού και την συνένωση των Ο.Τ. 173 & 174 της Δ.Κ.Αιαντείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.-Συμψηφισμός εισφορών-αποζημίωση & Διόρθωση χρηματικού καταλόγου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21.-Διαγραφές από χρηματικό κατάλογο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.-Διόρθωση κοστολόγησης αποχέτευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.-Διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2014.


Privacy Statement Powered by and