Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

8η Συνεδρίαση

 

1.-Τοποθέτηση Προτομής σε Κ/Χ του Δήμου του Ευάγγελου Λουκά-Κουταλιανού , ήρωα του Εθνικοαπελευτερωτικού αγώνα της Κύπρου (1955-1957) & της Εθνικής Αντίστασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Σαλαμίνιους αθλητές που διακρίθηκαν σε Πανευρωπαϊκούς & Παγκόσμιους αγώνες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-΄Ιδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. -Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-Χρηματοδότηση όλων των έργων/αναγκών του Δήμου , κατόπιν αιτήματος δημοτών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.-Έγκριση Σύναψης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγκιστρίου και Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση του έργου : «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Μετόχι». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Αίτημα του ΔΕΣΦΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας, για επανεξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα- επέκταση των Κρυογενικών Εγκαταστάσεων για την αύξηση του ρυθμού Αεριοποίησης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-΄Εγκριση οικονομικών απολογισμών του Δ. Λ. Τ. Σ. για τα έτη 2012 και 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Ο.Τ. 48 του πρώην Δήμου Αμπελακίων» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση υδρομετρητών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας πυροσβεστήρων για σχολικά ή δημοτικά κτίρια, κατά είκοσι δύο (22) μέρες από την ανάδοχο εταιρεία TOP SERVICE. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Έγκριση παράτασης ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Καραϊσκάκη και Κανάκη στην περιοχή Βασιλικών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού Γ.Λουκά αριθ.20 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..
15. –Κατάργηση απαγόρευσης αναστροφής οχημάτων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.–Χρήση προστατευτικών εμποδίων σε πεζοδρόμια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.–Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 711,712,721 στη θέση Βροντού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.–Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 962,963,964,968,969 στη θέση Αγία Παρασκευή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.-Διαβίβαση ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 378/2013 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η τροποποίηση της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.-Έγκριση πρακτικού αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Δημητριάδη Γεώργιου , στο Ο.Τ. 36β στη θέση Άγιο Μηνάς Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κας Χαρίκλειας - Μαρίας Κοέν στο Ο.Τ. Γ 337 στην περιοχή Πέρανη Δ. Κ. Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.-Έγκριση υψομετρικών μελετών ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.–Αποζημίωση ιδιοκτησίας ακινήτων περιοχών Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.–Παραχώρηση Κ/Χ στην περιοχή Ρέστη , στον Σύλλογο «ΤΕΥΚΡΟ» για τοποθέτηση τροχόσπιτου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.-Ονομασία-Μετονομασία οδών Δήμου Σαλαμίνας ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.-Τοποθέτηση Προτομής σε Κ/Χ του Δήμου του Ευάγγελου Λουκά-Κουταλιανού , ήρωα του Εθνικοαπελευτερωτικού αγώνα της Κύπρου (1955-1957) & της Εθνικής Αντίστασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Σαλαμίνιους αθλητές που διακρίθηκαν σε Πανευρωπαϊκούς & Παγκόσμιους αγώνες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-΄Ιδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. -Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-Χρηματοδότηση όλων των έργων/αναγκών του Δήμου , κατόπιν αιτήματος δημοτών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.-Έγκριση Σύναψης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγκιστρίου και Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση του έργου : «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Μετόχι». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Αίτημα του ΔΕΣΦΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας, για επανεξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα- επέκταση των Κρυογενικών Εγκαταστάσεων για την αύξηση του ρυθμού Αεριοποίησης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-΄Εγκριση οικονομικών απολογισμών του Δ. Λ. Τ. Σ. για τα έτη 2012 και 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Ο.Τ. 48 του πρώην Δήμου Αμπελακίων» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση υδρομετρητών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας πυροσβεστήρων για σχολικά ή δημοτικά κτίρια, κατά είκοσι δύο (22) μέρες από την ανάδοχο εταιρεία TOP SERVICE. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Έγκριση παράτασης ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Καραϊσκάκη και Κανάκη στην περιοχή Βασιλικών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού Γ.Λουκά αριθ.20 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..
15. –Κατάργηση απαγόρευσης αναστροφής οχημάτων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.–Χρήση προστατευτικών εμποδίων σε πεζοδρόμια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.–Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 711,712,721 στη θέση Βροντού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.–Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 962,963,964,968,969 στη θέση Αγία Παρασκευή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.-Διαβίβαση ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 378/2013 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η τροποποίηση της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20.-Έγκριση πρακτικού αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Δημητριάδη Γεώργιου , στο Ο.Τ. 36β στη θέση Άγιο Μηνάς Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.-΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κας Χαρίκλειας - Μαρίας Κοέν στο Ο.Τ. Γ 337 στην περιοχή Πέρανη Δ. Κ. Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22.-Έγκριση υψομετρικών μελετών ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
23.–Αποζημίωση ιδιοκτησίας ακινήτων περιοχών Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
24.–Παραχώρηση Κ/Χ στην περιοχή Ρέστη , στον Σύλλογο «ΤΕΥΚΡΟ» για τοποθέτηση τροχόσπιτου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25.-Ονομασία-Μετονομασία οδών Δήμου Σαλαμίνας ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Privacy Statement Powered by and