Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

7η Τακτική Συνεδρίαση

 

1.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Σ. οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. - ΄Εγκριση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, και Τεχνικού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) Α.Μ.Ε.Α. Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Σ. οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. - ΄Εγκριση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, και Τεχνικού Προγράμματος Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.- Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) Α.Μ.Ε.Α. Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Privacy Statement Powered by and