Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Έντυπα


Έντυπο DOC PDF ZIP
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης
Δικαιολογητικά Μεταδημότευσης
Αίτηση βεβαίωσης ακριβής αρίθμησης ακινήτου
Δικαιολογητικά Πολιτογράφησης
Δικαιολογητικά απαραίτητα για σύνδεσημε το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης
Αίτηση Αποχέτευσης
Δήλωση Ιδιοκτησίας
Άδεια Διαμόρφωσης Πεζοδρομίου
Αίίτηση ονοματοθεσίας οδού
Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου
Αίτηση βεβαίωσης για κτίσματα προ 1955
Αίτηση βεβαίωσης υψομέτρου
Δήλωση στοιχείων ακινήτου
Υπεύθυνη Δήλωση (Αποχέτευση)
Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος

Privacy Statement Powered by and