Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

40η Συνεδρίαση

 

1.-Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για τρέχοντα θέματα εκκαθάρισης της ΔΗ.ΚΕ.ΣΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- ΄Ιδρυση Δημόσιου Ι.Ε.Κ στην Σαλαμίνα. 40η Συνεδρίαση ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής καυσίμων σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014 και ορισμός Προέδρου αυτής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ » οικονομικού έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. - Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π » οικονομικού έτους 2013 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Κατατάληψη Κ/Χ στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, για την τοποθέτηση παιγνιδιών την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2013 – Πρωτοχρονιάς 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8. -Χορήγηση ή μη, άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9. - Μείωση Δημοτικής δαπάνης Ηλεκτροφωτισμού την περίοδο Χριστουγέννων 2013 – Νέου έτους , αποτίμηση ωφελείας και ταυτόχρονη ισόποση απόδοσή της, σε συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ή και λοιπούς δικαιούχους , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ/λου κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Μείωση των ενοικίων των καταστημάτων της Ιχθυαγοράς, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου την οδό Μιχαήλ Κριτσίκη 34 στην περιοχή Άγιος Μηνάς του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Mεταφορά θέσης περιπτέρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 346/2013 απόφασης του Δ.Σ/λίου σχετικά με έγκριση πρακτικού οικοπεδικής εκτίμησης που αφορά αποζημίωση ιδιοκτησίας κ. Χατζηγιάννη Ελένης στην περιοχή Αγίας Μαύρας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας( άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.-Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για τρέχοντα θέματα εκκαθάρισης της ΔΗ.ΚΕ.ΣΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.- ΄Ιδρυση Δημόσιου Ι.Ε.Κ στην Σαλαμίνα. 40η Συνεδρίαση ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
3.-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής καυσίμων σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014 και ορισμός Προέδρου αυτής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ » οικονομικού έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. - Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π » οικονομικού έτους 2013 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.-Κατατάληψη Κ/Χ στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, για την τοποθέτηση παιγνιδιών την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2013 – Πρωτοχρονιάς 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8. -Χορήγηση ή μη, άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9. - Μείωση Δημοτικής δαπάνης Ηλεκτροφωτισμού την περίοδο Χριστουγέννων 2013 – Νέου έτους , αποτίμηση ωφελείας και ταυτόχρονη ισόποση απόδοσή της, σε συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ή και λοιπούς δικαιούχους , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ/λου κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.- Μείωση των ενοικίων των καταστημάτων της Ιχθυαγοράς, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων σε περιοχές του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.- Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου την οδό Μιχαήλ Κριτσίκη 34 στην περιοχή Άγιος Μηνάς του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.- Mεταφορά θέσης περιπτέρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 346/2013 απόφασης του Δ.Σ/λίου σχετικά με έγκριση πρακτικού οικοπεδικής εκτίμησης που αφορά αποζημίωση ιδιοκτησίας κ. Χατζηγιάννη Ελένης στην περιοχή Αγίας Μαύρας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
15.- Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας( άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
16.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
17.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and