Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

39η Συνεδρίαση

1. Διαγραφή οφειλών τιμολογίων λόγω παραγραφής τους και μεταφορά στις οφειλές παρελθούσης χρήσεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
2. Εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 215/1975 στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013 .
.5. Κατανομή πιστώσεων έτους 2013 στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6. Εφαρμογή της απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την απομόνωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και την κύρηξή της ως ανεπιθύμητης στην πόλη μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
7. Συζήτηση του θέματος που αφορά τις Μεταδημοτεύσεις , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Παπασάββα Όμηρου..ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
8. Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. ).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VΟΙP ασύρματης ζεύξης στο παλαιό Δημαρχείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
10. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και λοιπών αναλωσίμων υλικών για την συντήρηση πιδάκων ( συντριβανιών).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
11. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φανοστατών – ιστών φωτεινών σηματοδοτών ¨ .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
12. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικών παροχών , πινάκων και κιβωτίων πίλαρ δημοτικού φωτισμού .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την κατασκευή οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια Αιαντείου Κακής Βίγλας και λοιπών αποθηκευτικών χώρων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14. Έγκριση της μελέτης και τον τρόπο δημοπράτησης για την προμήθεια
και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα αυτοματισμού & μιας αντλίας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια ειδών υγιεινής .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια μαρμάρων .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την επισκευή κουφωμάτων των σχολικών κτιρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για τον καθαρισμό οδών με μηχανικά μέσα, λόγω εκτάκτων αναγκών .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20. Έγκριση μελέτης που αφορά ¨ Εργασίες επισκευής αύλειου χώρου Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνας ¨ και τρόπος δημοπράτησης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21. Έγκριση μελέτης που αφορά την αναμόρφωση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Θεολόγου Αμπελακίων και τρόπος δημοπράτησης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την συντήρηση Η/Υ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής καθώς και σάκκων απορριμμάτων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα Κρουστάλλη Αικατερίνη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα Πατάπη Παντελία.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
26. Μείωση μισθώματος παραλίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
27. Διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης της Ι.Μ. Αγ. Αικατερίνης Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
28. Οικονομική Ενίσχυσή Συλλόγων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

1. Διαγραφή οφειλών τιμολογίων λόγω παραγραφής τους και μεταφορά στις οφειλές παρελθούσης χρήσεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
2. Εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 215/1975 στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013 .
.5. Κατανομή πιστώσεων έτους 2013 στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6. Εφαρμογή της απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την απομόνωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και την κύρηξή της ως ανεπιθύμητης στην πόλη μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
7. Συζήτηση του θέματος που αφορά τις Μεταδημοτεύσεις , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Παπασάββα Όμηρου..ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
8. Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. ).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VΟΙP ασύρματης ζεύξης στο παλαιό Δημαρχείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
10. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και λοιπών αναλωσίμων υλικών για την συντήρηση πιδάκων ( συντριβανιών).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
11. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φανοστατών – ιστών φωτεινών σηματοδοτών ¨ .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
12. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικών παροχών , πινάκων και κιβωτίων πίλαρ δημοτικού φωτισμού .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την κατασκευή οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια Αιαντείου Κακής Βίγλας και λοιπών αποθηκευτικών χώρων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14. Έγκριση της μελέτης και τον τρόπο δημοπράτησης για την προμήθεια
και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα αυτοματισμού & μιας αντλίας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια ειδών υγιεινής .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια μαρμάρων .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την αποκατάσταση ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
18. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την επισκευή κουφωμάτων των σχολικών κτιρίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
19. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για τον καθαρισμό οδών με μηχανικά μέσα, λόγω εκτάκτων αναγκών .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
20. Έγκριση μελέτης που αφορά ¨ Εργασίες επισκευής αύλειου χώρου Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνας ¨ και τρόπος δημοπράτησης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
21. Έγκριση μελέτης που αφορά την αναμόρφωση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Θεολόγου Αμπελακίων και τρόπος δημοπράτησης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
22. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για την συντήρηση Η/Υ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής καθώς και σάκκων απορριμμάτων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα Κρουστάλλη Αικατερίνη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα Πατάπη Παντελία.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
26. Μείωση μισθώματος παραλίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
27. Διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης της Ι.Μ. Αγ. Αικατερίνης Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
28. Οικονομική Ενίσχυσή Συλλόγων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and