Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

35η Συνεδρίαση

1.- Παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων προς χρήση από το Λύκειο των Ελληνίδων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

2.-Διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας που αφορούν «Κτηματογράφηση ,πολεοδόμηση ,πράξη εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α΄κατοικίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

3.-Παραχώρηση χώρου για εργοταξιακή εγκατάσταση για την εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ.ΑΤΕ η οποία εκτελεί το έργο: «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Παλούκια Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

4.-Έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ΄ Εφορία Aρχαιοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων για την επίβλεψη στις εκσκαφικές εργασίες που αφορούν τις συνδέσεις αποχέτευσης στο έργο : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

5.- Έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ΄ Εφορία Aρχαιοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων για την επίβλεψη στις εκσκαφικές εργασίες που αφορούν τις συνδέσεις αποχέτευσης στο έργο : «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

6.- Έγκριση χώρου ταφής υπολειμμάτων των προσβεβλημένων φοινίκων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

7.- Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Σαλαμίνας καθώς & του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

8.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Δημοτικού .Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

9.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και εκλογή Αντιπροέδρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

10.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300/2013 απόφασης του Δ.Σ. και τοποθέτηση καντίνας στον ήδη παραχωρημένο Κ/Χ στον ερασιτεχνικό Σύλλογο Κανακίων Σαλαμίνας «Ο Ποσειδών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

11.-Ορισμός - εξουσιοδότηση αντικαταστάτη Δημάρχου ( λόγω κωλύματος ) την 21η Νοεμβρίου 2013 για εκπροσώπηση – συμπαράσταση του Δήμου σε αγωγές εργαζομένων στο Πρωτοδικείο Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP 

12.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου εμβαδού μέχρι 20 τ.μ., στον κ. Μπλατσούκα Φώτιο επί της πλατείας Αγίου Νικολάου Σεληνίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

13.-Ονοματοθεσία οδών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

14. Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

15. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

16. Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

17. Διευθέτηση Λογαριασμών Ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

18.-Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

 

1.- Παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων προς χρήση από το Λύκειο των Ελληνίδων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

2.-Διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας που αφορούν «Κτηματογράφηση ,πολεοδόμηση ,πράξη εφαρμογής οικιστικών περιοχών Α΄κατοικίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

3.-Παραχώρηση χώρου για εργοταξιακή εγκατάσταση για την εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ.ΑΤΕ η οποία εκτελεί το έργο: «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Παλούκια Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

4.-Έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ΄ Εφορία Aρχαιοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων για την επίβλεψη στις εκσκαφικές εργασίες που αφορούν τις συνδέσεις αποχέτευσης στο έργο : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

5.- Έγκριση υπογραφής μνημονίου με την ΚΣΤ΄ Εφορία Aρχαιοτήτων που αφορά την πρόσληψη προσωπικού αρχαιολόγων για την επίβλεψη στις εκσκαφικές εργασίες που αφορούν τις συνδέσεις αποχέτευσης στο έργο : «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

6.- Έγκριση χώρου ταφής υπολειμμάτων των προσβεβλημένων φοινίκων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

7.- Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Σαλαμίνας καθώς & του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

8.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Δημοτικού .Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

9.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και εκλογή Αντιπροέδρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

10.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300/2013 απόφασης του Δ.Σ. και τοποθέτηση καντίνας στον ήδη παραχωρημένο Κ/Χ στον ερασιτεχνικό Σύλλογο Κανακίων Σαλαμίνας «Ο Ποσειδών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

11.-Ορισμός - εξουσιοδότηση αντικαταστάτη Δημάρχου ( λόγω κωλύματος ) την 21η Νοεμβρίου 2013 για εκπροσώπηση – συμπαράσταση του Δήμου σε αγωγές εργαζομένων στο Πρωτοδικείο Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP 

12.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου εμβαδού μέχρι 20 τ.μ., στον κ. Μπλατσούκα Φώτιο επί της πλατείας Αγίου Νικολάου Σεληνίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

13.-Ονοματοθεσία οδών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

14. Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

15. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

16. Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

17. Διευθέτηση Λογαριασμών Ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

18.-Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

 


Privacy Statement Powered by and