Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

25η Συνεδρίαση

 

1.-΄Εγκριση ετήσιου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου . ZIP

2.-΄Εκθεση εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. Λήψη 

     Αρχείου .ZIP

3.-΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου .ZIP

4.- Ορισμός  Διοικούσας Επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου .ZIP

5.- Συμπλήρωση της  υπ΄αριθμ. 225/2013 απόφασης Δ.Σ. Λήψη Αρχείου . ZIP

6.– Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013.

 

 

1.-΄Εγκριση ετήσιου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου . ZIP

2.-΄Εκθεση εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. Λήψη 

     Αρχείου .ZIP

3.-΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου .ZIP

4.- Ορισμός  Διοικούσας Επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου .ZIP

5.- Συμπλήρωση της  υπ΄αριθμ. 225/2013 απόφασης Δ.Σ. Λήψη Αρχείου . ZIP

6.– Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013.

 


Privacy Statement Powered by and