Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

21η Συνεδρίαση

  1. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης, κατόπιν αιτήματος Δημοτών σύμφωνα με το άρθ.215 του ν. 3463/2010 - Λήψη αρχείου .ZIP
  2. Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Επέκταση Α΄κατοικίας – Προσδιορισμός Αντικειμενικών Αξιών – Πράξεις Εφαρμογής - Αρχείο της πρώην Πολεοδομίας Πειραιά - Λήψη αρχείου .ZIP
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών «Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων περιοχής Αγίου Νικολάου» (Αρ. Μελέτης 7/2010) - Λήψη αρχείου .ZIP
  4. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που αφορά την «Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην Ακτή Κυνοσούρα στη Σαλαμίνα» της H.E.C. A.E., κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
  5. Άνοιγμα Λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα για απόδοση χρημάτων προνοιακών επιδομάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
  6. Αμοιβή Λογιστή για σύνταξη Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2012 - Λήψη αρχείου .ZIP
  7. Αμοιβή Λογιστή για υποστήριξη και έλεγχο Διπλογραφικού Συστήματος Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
  9. Έγκριση μελέτης της εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων - Σύζευξις του Δήμου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης» - Λήψη αρχείου .ZIP
  10. Έγκριση μελέτης που αφορά «Αποκατάσταση οδών με την χρήση μηχανικών μέσων» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης - Λήψη αρχείου .ZIP
  11. Ακύρωση της απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων στην Εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Σαλαμίνας Ο.Ε. - Λήψη αρχείου .ZIP
  12. Εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
  13. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 - Λήψη αρχείου .ZIP
  14. Απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών αυτοκινήτων στην εταιρεία ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE Ε.Π.Ε. - Λήψη αρχείου .ZIP
  15. Απ' ευθείας ανάθεση για τη διενέργεια της προμήθειας θραυστού υλικού Λατομείου για τη Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
  16. Έγκριση προμήθειας χρώματος διαγράμμισης - Λήψη αρχείου .ZIP
  17. Έγκριση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας - Λήψη αρχείου .ZIP
  18. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΚΡΙΤΣΙΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 26 στην περιοχή ΠΕΡΑΝΙ Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  19. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κ. ΝΤΑΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ στο Ο.Τ.Γ. 367 στην περιοχή ΖΑΡΛΗ Κακή Βίγλας Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  20. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΤΣΑΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟΥ στο Ο.Τ.Γ. 369 στην περιοχή Κακή Βίγλας Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  21. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 14 στην περιοχή Τσάμη Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  22. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κ. ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑΣ στο Ο.Τ. 9Β στην περιοχή Πηγάδι Χατζή του Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  23. Τρόπος χρέωσης τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στα μερικώς κτισμένα οικόπεδα - Λήψη αρχείου .ZIP
  24. Διαγραφή οφειλών μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Σολωμού 4 περιοχή Μενεμένη από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π. του οφειλέτη ΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λήψη αρχείου .ZIP
  25. Διαγραφή χρώσεων βεβαιωτικών καταλόγων, που αφορούν το τέλος 0,5% των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
  26. Τακτοποίηση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP
  1. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης, κατόπιν αιτήματος Δημοτών σύμφωνα με το άρθ.215 του ν. 3463/2010 - Λήψη αρχείου .ZIP
  2. Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Επέκταση Α΄κατοικίας – Προσδιορισμός Αντικειμενικών Αξιών – Πράξεις Εφαρμογής - Αρχείο της πρώην Πολεοδομίας Πειραιά - Λήψη αρχείου .ZIP
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών «Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων περιοχής Αγίου Νικολάου» (Αρ. Μελέτης 7/2010) - Λήψη αρχείου .ZIP
  4. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που αφορά την «Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην Ακτή Κυνοσούρα στη Σαλαμίνα» της H.E.C. A.E., κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
  5. Άνοιγμα Λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα για απόδοση χρημάτων προνοιακών επιδομάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
  6. Αμοιβή Λογιστή για σύνταξη Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2012 - Λήψη αρχείου .ZIP
  7. Αμοιβή Λογιστή για υποστήριξη και έλεγχο Διπλογραφικού Συστήματος Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
  9. Έγκριση μελέτης της εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων - Σύζευξις του Δήμου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης» - Λήψη αρχείου .ZIP
  10. Έγκριση μελέτης που αφορά «Αποκατάσταση οδών με την χρήση μηχανικών μέσων» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης - Λήψη αρχείου .ZIP
  11. Ακύρωση της απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων στην Εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Σαλαμίνας Ο.Ε. - Λήψη αρχείου .ZIP
  12. Εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
  13. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 - Λήψη αρχείου .ZIP
  14. Απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών αυτοκινήτων στην εταιρεία ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE Ε.Π.Ε. - Λήψη αρχείου .ZIP
  15. Απ' ευθείας ανάθεση για τη διενέργεια της προμήθειας θραυστού υλικού Λατομείου για τη Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
  16. Έγκριση προμήθειας χρώματος διαγράμμισης - Λήψη αρχείου .ZIP
  17. Έγκριση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας - Λήψη αρχείου .ZIP
  18. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΚΡΙΤΣΙΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ. 26 στην περιοχή ΠΕΡΑΝΙ Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  19. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κ. ΝΤΑΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ στο Ο.Τ.Γ. 367 στην περιοχή ΖΑΡΛΗ Κακή Βίγλας Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  20. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΤΣΑΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟΥ στο Ο.Τ.Γ. 369 στην περιοχή Κακή Βίγλας Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  21. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο Ο.Τ. 14 στην περιοχή Τσάμη Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  22. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κ. ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑΣ στο Ο.Τ. 9Β στην περιοχή Πηγάδι Χατζή του Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου - Λήψη αρχείου .ZIP
  23. Τρόπος χρέωσης τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στα μερικώς κτισμένα οικόπεδα - Λήψη αρχείου .ZIP
  24. Διαγραφή οφειλών μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Σολωμού 4 περιοχή Μενεμένη από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π. του οφειλέτη ΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λήψη αρχείου .ZIP
  25. Διαγραφή χρώσεων βεβαιωτικών καταλόγων, που αφορούν το τέλος 0,5% των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
  26. Τακτοποίηση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and