Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

20η Ειδική Συνεδρίαση

  1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ.) - Λήψη αρχείου .ZIP
  1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ.) - Λήψη αρχείου .ZIP

Privacy Statement Powered by and