Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση • Δήμος Σαλαμίνας
  Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

19η Συνεδρίαση Δ.Σ.

 1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την επέκταση της δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Δ.Ε. Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με το άρθρο 8, του ν. 2744/99 και στη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου - Λήψη αρχείου .ZIP
 2. Αποχέτευση περιοχής Αγίου Νικολάου, κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Μπακαούκα Στάμου - Λήψη αρχείου .ZIP
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.», οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας, οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Κληροδοτήματος ΚΑΝΤΑΡΗ - Λήψη αρχείου .ZIP
 7. Σύσταση δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Σαλαμίνας σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης - Λήψη αρχείου .ZIP
 8. Έγκριση της υπηρεσίας «Νομικών- Διοικητικών πληροφοριών στη Νομοτέλεια βάσει διαδικτύου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 9. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Σακελλαρίου Μαρίας επί των οδών Αγίου Δημητρίου και Γεναδίου 1 εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
 10. Έγκριση υψομετρικών μελετών - Λήψη αρχείου .ZIP
 11. Αποδοχή ή μη πρακτικού επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας - Λήψη αρχείου .ZIP
 12. Έγκριση προμήθειας «πυροσβεστήρων για σχολικά ή Δημοτικά κτίρια» - Λήψη αρχείου .ZIP
 13. Έγκριση προμήθειας «βενζινοκίνητων και χειροκίνητων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 14. Έγκριση προμήθειας «εξαρτημάτων ανταλλακτικών μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 15. Έγκριση προμήθειας «βανών» - Λήψη αρχείου .ZIP
 16. Έγκριση προμήθειας «αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών» - Λήψη αρχείου .ZIP
 17. Άδεια κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων με αντάλλαγμα, σε περιοχές Δήμου Σαλαμίνας:
  α.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 500 τ.μ. στην κ. ΧΕΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
  β.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 20 τ.μ. στην κ. ΒΑΛΒΗ ΑΝΤΩΝΙΑ.
  γ.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 180 τ.μ. στον κ. ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.
  δ.- Ακτή Κούτρα περιοχή Βασιλικά απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 30 τ.μ. στην κ. ΜΠΙΡΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, έμπροσθεν του καταστήματός της.
  ε.- Περιοχή Ψιλή Άμμος απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 156,25 τ.μ. στην κ. ΚΑΝΑΚΗ ΖΩΗ, έμπροσθεν του καταστήματός της.
  στ.- Παραλία Βασιλικών απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 50 τ.μ. στον κ. ΝΕΡΟΜΗΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, έμπροσθεν του καταστήματός του.
  ζ.- Επί της Λεωφ. Αιαντείου αρ.100, απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 49,97 τ.μ. στον κ. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, έμπροσθεν του καταστήματός του.
  η.- Παραλία Βασιλικών παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 100 τ.μ. έναντι τροχήλατης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο, στον κ. ΚΟΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ -
  Λήψη αρχείου .ZIP
 18. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος (αρ.κυκλ.ΧΡΑ 673) στην περιοχή Δ.Κ. Σεληνίων - Λήψη αρχείου .ZIP
 19. Ονοματοθεσία οδών - Λήψη αρχείου .ZIP
 20. Τακτοποιήση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP
 1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την επέκταση της δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Δ.Ε. Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με το άρθρο 8, του ν. 2744/99 και στη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου - Λήψη αρχείου .ZIP
 2. Αποχέτευση περιοχής Αγίου Νικολάου, κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Μπακαούκα Στάμου - Λήψη αρχείου .ZIP
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.», οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας, οικ. έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Κληροδοτήματος ΚΑΝΤΑΡΗ - Λήψη αρχείου .ZIP
 7. Σύσταση δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Σαλαμίνας σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης - Λήψη αρχείου .ZIP
 8. Έγκριση της υπηρεσίας «Νομικών- Διοικητικών πληροφοριών στη Νομοτέλεια βάσει διαδικτύου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 9. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Σακελλαρίου Μαρίας επί των οδών Αγίου Δημητρίου και Γεναδίου 1 εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
 10. Έγκριση υψομετρικών μελετών - Λήψη αρχείου .ZIP
 11. Αποδοχή ή μη πρακτικού επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας - Λήψη αρχείου .ZIP
 12. Έγκριση προμήθειας «πυροσβεστήρων για σχολικά ή Δημοτικά κτίρια» - Λήψη αρχείου .ZIP
 13. Έγκριση προμήθειας «βενζινοκίνητων και χειροκίνητων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 14. Έγκριση προμήθειας «εξαρτημάτων ανταλλακτικών μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 15. Έγκριση προμήθειας «βανών» - Λήψη αρχείου .ZIP
 16. Έγκριση προμήθειας «αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών» - Λήψη αρχείου .ZIP
 17. Άδεια κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων με αντάλλαγμα, σε περιοχές Δήμου Σαλαμίνας:
  α.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 500 τ.μ. στην κ. ΧΕΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
  β.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 20 τ.μ. στην κ. ΒΑΛΒΗ ΑΝΤΩΝΙΑ.
  γ.- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Κ/Χ εμβαδού 180 τ.μ. στον κ. ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.
  δ.- Ακτή Κούτρα περιοχή Βασιλικά απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 30 τ.μ. στην κ. ΜΠΙΡΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, έμπροσθεν του καταστήματός της.
  ε.- Περιοχή Ψιλή Άμμος απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 156,25 τ.μ. στην κ. ΚΑΝΑΚΗ ΖΩΗ, έμπροσθεν του καταστήματός της.
  στ.- Παραλία Βασιλικών απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 50 τ.μ. στον κ. ΝΕΡΟΜΗΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, έμπροσθεν του καταστήματός του.
  ζ.- Επί της Λεωφ. Αιαντείου αρ.100, απλή παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 49,97 τ.μ. στον κ. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, έμπροσθεν του καταστήματός του.
  η.- Παραλία Βασιλικών παραχώρηση Κ/Χ εμβαδού 100 τ.μ. έναντι τροχήλατης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο, στον κ. ΚΟΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ -
  Λήψη αρχείου .ZIP
 18. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος (αρ.κυκλ.ΧΡΑ 673) στην περιοχή Δ.Κ. Σεληνίων - Λήψη αρχείου .ZIP
 19. Ονοματοθεσία οδών - Λήψη αρχείου .ZIP
 20. Τακτοποιήση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and