Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Γενικές Πληροφορίες - Αξιοθέατα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ


Τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων βρίσκονται στην οδό Σικίννου αρ. 2 στα Αμπελάκια.
Τηλέφωνο : 2132060500
Fax : 2132060509

Οι δημότες της περιοχής Αμπελακίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Εδώ ανήκει η Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 42 στα Σελήνια.
Τηλέφωνο : 210 4671510
Fax : 210 4671335

Οι δημότες της περιοχής Σεληνίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α
1) Ναϊδριο Άγιου Πέτρου : Πρόκειται για ένα σταυρεπίστεγο Ναϊδριο απλού ρυθμού του 16ου αιώνα. Συνδέεται χρονολογικά με την εγκατάσταση των Αρβανιτών εποίκων της Αργοναυπλίας στα τέλη του παραπάνω αιώνα. Βρισκόταν έξω από τα όρια της πόλης του Αμπελακίου. Σήμερα οι άναρχη οικιστική δόμηση το έχει περιβάλει με πολλές οικίες. Είναι χτισμένος με διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που αφθονούσαν άλλοτε στο Αμπελάκι.

2) Υπαπαντούλα : Πρόκειται για μία απλή δίρριχτη εκκλησία. Πιθανότατα είναι χτισμένη το 17ο αιώνα. Σε αυτό το εκκλησάκι μετάλαβε λίγο πριν ξεψυχήσει ο Καραϊσκάκης το 1827. Είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια πιθανότατα Ρωμαϊκού χτίσματος. Συχνά ακούγεται από τις ηλικιωμένες Αμπελακιώτισσες μία ευχή: "...να έχεις την ευχή της Υπαπαντούλας!".

3) Τύμβος των Σαλαμινομάχων : Ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του ακρωτηρίου της Κυνοσούρας έδειξαν οτι υπάρχει τύμβος ο οποίος ανήκει στους νεκρούς της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Πρέπει να τονίσουμε ότι ο χώρος του Τύμβου της Κυνοσούρας είναι τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας μια και βρίσκονται πάνω σε αυτόν πάρα πολλά ερείπια και θεμελιώσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ


Τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων βρίσκονται στην οδό Σικίννου αρ. 2 στα Αμπελάκια.
Τηλέφωνο : 2132060500
Fax : 2132060509

Οι δημότες της περιοχής Αμπελακίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Εδώ ανήκει η Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 42 στα Σελήνια.
Τηλέφωνο : 210 4671510
Fax : 210 4671335

Οι δημότες της περιοχής Σεληνίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α
1) Ναϊδριο Άγιου Πέτρου : Πρόκειται για ένα σταυρεπίστεγο Ναϊδριο απλού ρυθμού του 16ου αιώνα. Συνδέεται χρονολογικά με την εγκατάσταση των Αρβανιτών εποίκων της Αργοναυπλίας στα τέλη του παραπάνω αιώνα. Βρισκόταν έξω από τα όρια της πόλης του Αμπελακίου. Σήμερα οι άναρχη οικιστική δόμηση το έχει περιβάλει με πολλές οικίες. Είναι χτισμένος με διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που αφθονούσαν άλλοτε στο Αμπελάκι.

2) Υπαπαντούλα : Πρόκειται για μία απλή δίρριχτη εκκλησία. Πιθανότατα είναι χτισμένη το 17ο αιώνα. Σε αυτό το εκκλησάκι μετάλαβε λίγο πριν ξεψυχήσει ο Καραϊσκάκης το 1827. Είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια πιθανότατα Ρωμαϊκού χτίσματος. Συχνά ακούγεται από τις ηλικιωμένες Αμπελακιώτισσες μία ευχή: "...να έχεις την ευχή της Υπαπαντούλας!".

3) Τύμβος των Σαλαμινομάχων : Ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του ακρωτηρίου της Κυνοσούρας έδειξαν οτι υπάρχει τύμβος ο οποίος ανήκει στους νεκρούς της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Πρέπει να τονίσουμε ότι ο χώρος του Τύμβου της Κυνοσούρας είναι τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας μια και βρίσκονται πάνω σε αυτόν πάρα πολλά ερείπια και θεμελιώσεις.


Privacy Statement Powered by and