Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Τεχνικά Λύκεια Δήμου Σαλαμίνας

Σχολείο Τηλέφωνα - mail
Διεύθυνση
1ο ΕΠΑΛ  210 4658444 / mail: mail@1epal-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΕΠΑΣ  210 4651239 / mail: mail@1epas-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΣΕΚ  210 4654702 / mail: seksalam@gmail.com ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Σχολείο Τηλέφωνα - mail
Διεύθυνση
1ο ΕΠΑΛ  210 4658444 / mail: mail@1epal-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΕΠΑΣ  210 4651239 / mail: mail@1epas-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΣΕΚ  210 4654702 / mail: seksalam@gmail.com ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Privacy Statement Powered by and