Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Γυμνάσια Δήμου Σαλαμίνας

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  - MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4651250 / mail: mail@1gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4675780 / mail: mail@2gym-salam.att.sch.gr Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ&ΥΔΡΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4658881 / mail: mail@3gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ  210 4666694 / FAX: 210 4666695/ mail: mail@gym-aiant.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  210 4672147-210 4670247 / mail: mail@gym-ampel.att.sch.gr ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  - MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4651250 / mail: mail@1gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4675780 / mail: mail@2gym-salam.att.sch.gr Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ&ΥΔΡΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  210 4658881 / mail: mail@3gym-salam.att.sch.gr ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ  210 4666694 / FAX: 210 4666695/ mail: mail@gym-aiant.att.sch.gr ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  210 4672147-210 4670247 / mail: mail@gym-ampel.att.sch.gr ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Privacy Statement Powered by and