Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμός "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2015-2016"


Διαγωνισμός : " Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας "


Διαγωνισμός: ''Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου''


Διαγωνισμός: "Προμήθεια λαμπτήρων"

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικάμε το διαγωνισμό :

1) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 3) Προϋπολ. Προσφοράς, 4) ΤΕΥΔ, 5) Τεχνική Έκθεση,

6) Τεχνικές Προδιαγραφές, 7) Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς, 8) Διακήρυξη.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικάμε το διαγωνισμό :

1) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 3) Προϋπολ. Προσφοράς, 4) ΤΕΥΔ, 5) Τεχνική Έκθεση,

6) Τεχνικές Προδιαγραφές, 7) Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς, 8) Διακήρυξη.


Διαγωνισμός : "Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης"

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με το διαγωνισμό :

1) Προϋπολογισμός, 2) Προϋπολογισμός Προσφοράς, 3) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 4) ΤΕΥΔ, 5) Τεχνική Έκθεση, 6) Τεχνικές Προδιαγραφές, 7) Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς, 8) Διακήρυξη.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με το διαγωνισμό :

1) Προϋπολογισμός, 2) Προϋπολογισμός Προσφοράς, 3) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 4) ΤΕΥΔ, 5) Τεχνική Έκθεση, 6) Τεχνικές Προδιαγραφές, 7) Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς, 8) Διακήρυξη.


Διαγωνισμός : "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"


Διαγωνισμός: "Βελτίωση - Σήμανση - Επισκευή - Συντήρηση Οδικού Δικτύου

Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα παρακάτω :

(Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

 

 

 

 

Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού είναι τα παρακάτω :

(Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

 

 

 

 


Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 2017-2018

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά:

[1] ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΤΕΥΔ

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά:

[1] ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΤΕΥΔ


Συνοπτικός Διαγωνισμός Αντιπυρικής Προστασίας 2017

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με τον διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με τον διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ


Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά .

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά .

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Προμήθεια - Τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων (2017 )

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] Τ.Ε.Υ.Δ

[4] ΜΕΛΕΤΗ

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[2] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] Τ.Ε.Υ.Δ

[4] ΜΕΛΕΤΗ


Επισκευή - Συντήρηση Αποχέτευσης


Διαγωνισμός : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ( 2017 )

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[2] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

[3] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[4] Τ.Ε.Υ.Δ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[6] ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[2] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

[3] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[4] Τ.Ε.Υ.Δ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[6] ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Διαγωνισμός : Προμήθεια ασφάλτου ( 2017 )


Διαγωνισμός : Προμήθεια σκυροδέματος ( 2017 )


Διαγωνισμός : Προμήθεια γάλακτος ( 2017 )

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[2] ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[4] Τ.Ε.Υ.Δ

      ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΙΠΟΠ ( κάντε κλκ στα παρακάτω αρχεία )

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[6] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[8] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ( κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία )

[9] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[10] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[11] ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[2] ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[3] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[4] Τ.Ε.Υ.Δ

      ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΙΠΟΠ ( κάντε κλκ στα παρακάτω αρχεία )

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[6] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[8] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ( κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία )

[9] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[10] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[11] ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Επαναδημοπράτηση Διαγωνισμού : Προμήθεια γάλακτος ( 2017 )

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[2] ΑΠΟΦΑΣΗ

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικά :

[1] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[2] ΑΠΟΦΑΣΗ


Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2018

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό»

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τον Προϋπολογισμό.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Διακήρυξη.

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό»

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τον Προϋπολογισμό.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη Διακήρυξη.


Διαγωνισμός : Προμήθεια γάλακτος ( 2018 )


Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου
και των γραφείων της Δ/νσης Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Σαλαμίνας

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την υπ' αριθμ. 12/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την υπ' αριθμ. 12/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας.


Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου,
προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ.
και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς
και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες (χρήση 2018)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.


Επαναδημοπράτηση Διαγωνισμού Προμήθεια γάλακτος
προσωπικού του Δήμου, προμήθεια γάλακτος προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ.
και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς
και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες (χρήση 2018)


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους Διακήρυξης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους Διακήρυξης


Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Ελαστικά Αυτοκινήτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους της Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους της Διακήρυξης.


Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργων Δασοπροστασίας--Κλαδεύσεων-
Καθαρισμών παρειών οδών και δράσεων πυροπροστασίας
2018 και συντήρησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους της Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΤΕΥΔ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους Όρους της Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΤΕΥΔ.


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Κατασκευή του Έργου:
Καθαίρεση & Απομάκρυνση Κρηπιδωμάτων στην
Παραλία Βασιλικών


Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για Μίσθωση οικοπέδου
για τις ανάγκες της καθαριότητας σε Π.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας


Συνοπτικός Διαγωνισμός "Αγορά αναλωσίμων υλικών για Η/Υ-Εκτυπωτές-
Φωτοτυπικά Μηχανήματα-Fax-Scanners" (Χρήση 2018)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτησης των Όρων της Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτησης των Όρων της Διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης.


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Επισκευή-Συντήρηση του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Δ.Ε. Σαλαμίνας

Κάντε κλικ ΕΔΩ γιανα διαβάσετε την απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την περίληψη διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Φ.Α.Υ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Σ.Α.Υ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την τεχνική έκθεση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για τον προϋπολογισμό μελέτης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την προμέτρηση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το έντυπο προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Τ.Ε.Υ.Δ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το τιμολόγιο μελέτης.

 

 

Κάντε κλικ ΕΔΩ γιανα διαβάσετε την απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την περίληψη διακήρυξης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Φ.Α.Υ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Σ.Α.Υ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την τεχνική έκθεση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για τον προϋπολογισμό μελέτης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την προμέτρηση.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το έντυπο προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το Τ.Ε.Υ.Δ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για το τιμολόγιο μελέτης.

 

 


Διαγωνισμός: Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ)


Ανοιχτός Διαγωνισμός για τη σύνδεση ακινήτων με το
βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σαλαμίνας


Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και ηλεκτρολογικών υλικών


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς αντιικών

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη μελέτη.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη μελέτη.


Προμήθεια Καυσίμων 2014 - Διακήρυξη

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού με θέμα " Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 " .

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού με θέμα " Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 " .


Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την απόφαση Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε την Μελέτη Προμήθειας καυσίμων

κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015 

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την απόφαση Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε την Μελέτη Προμήθειας καυσίμων

κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015 

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5


Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης
και Ελαιολιπαντικών

Για να διαβάσετε την Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών για το 2015 κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τον Προυπολογισμό κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης με Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών κάντε κλικ εδώ
 

 

Για να διαβάσετε την Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών για το 2015 κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τον Προυπολογισμό κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης με Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών κάντε κλικ εδώ
 

 


ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

        Ε Τ Ο Σ   2 0 1 0

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικότερα την σχετική διακύρηξη

      

        Ε Τ Ο Σ   2 0 1 0

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικότερα την σχετική διακύρηξη

      


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.3463/06, του Ν.3852/10, του Ν. 2286/95 και την Π1/3306/03-11-2010 ΦΕΚ (1789 Β΄/12-11-2010) για την «προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β΄ κατηγορίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.822,42€ με Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

(Επιλέξτε το καθένα από τα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικότερα)

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[2] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[3] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[4] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[6] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.3463/06, του Ν.3852/10, του Ν. 2286/95 και την Π1/3306/03-11-2010 ΦΕΚ (1789 Β΄/12-11-2010) για την «προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β΄ κατηγορίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.822,42€ με Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

(Επιλέξτε το καθένα από τα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικότερα)

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[2] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[3] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[4] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[6] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (2012)

Επιλέξτε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική διακήρυξη.

Επιλέξτε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική διακήρυξη.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and