Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

Ο Δήμος Σαλαμίνας εποπτεύει τα παρακάτω  Νομικά Πρόσωπα:

     
          Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π (Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας)

          Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

          Βιβλιοθήκης και Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας

          Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

          Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ο Δήμος Σαλαμίνας εποπτεύει τα παρακάτω  Νομικά Πρόσωπα:

     
          Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π (Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας)

          Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

          Βιβλιοθήκης και Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας

          Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

          Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and