Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτησηEvent Detail

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη 
   
Start Date/Time: Sunday, September 22, 2019 12:00 PM 
End Date/Time: Sunday, September 22, 2019 2:00 PM
Recurring Event: One time event
Description:

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη - Πλατεία Συντάγματος.


Return      

Export Event to Desktop Event
Created by  Valantis  on  9/12/2019

Privacy Statement Powered by and