Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Search  Clear 
DecisionSubject
Change page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >  |  Displaying page 2 of 610, items 11 to 20 of 6094.
145 / 2019 Eκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, λόγω θανάτου του πρώην Αντιπροέδρου Δ.Σ. Χατζή Αντωνίου( άρθρο 55 του Ν. 3852/2010)
144 / 2019 Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη - Μουσείο, Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2019.
143 / 2019 Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους Δημότες από το Κέντρο πρόληψης για την υγεία του Δήμου.
142 / 2019 Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας
141 / 2019 Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙΠΟΠ Δήμου Σαλαμίνας
140 / 2019 Εκτέλεση της υπηρεσίας που αφορά τον καθαρισμό παραλιών του Ενιαίου Δήμου Σαλαμίνας 2019
139 / 2019 Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Σαλαμίνας.
138 / 2019 Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Σαλαμίνας
137 / 2019 Εργασίες απολύμανσης - μυοκτονίας κοινοχρήστων χώρων & φρεατίων Δήμου Σαλαμίνας
136 / 2019 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019

Privacy Statement Powered by and