Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Search  Clear 
DecisionSubject
Change page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >  |  Displaying page 10 of 609, items 91 to 100 of 6084.
55 / 2019 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας
54 / 2019 Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας
53 / 2019 Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης των υδάτων περιοχής εγκατάστασης μονάδας μυδοκαλλιέργειας στη θέση του όρμου Βασιλικών
52 / 2019 Λήψη απόφασης για επιπρόσθετη από το Δήμο αίτηση ακύρωσης της Άδειας Λειτουργίας και εγκατάστασης της μονάδας μυδοκαλλιέργειας στη θέση του όρμου Βασιλικών
51 / 2019 Έγκριση μελέτης που αφορά την Ηχητική κάλυψη Εκδηλώσεων του Δήμου Σαλαμίνας
50 / 2019 Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Μεταφορά οχημάτων με Ferry Boat».
49 / 2019 Ορισμός υπολόγων Παγίας Προκαταβολής ως υπεύθυνοι των Λογαριασμών Ειδικού Σκοπού και χρήστες της υπηρεσίας WEB BANKING της ALFA BANK.
48 / 2019 Α΄Κατανομή ποσού 79.131,12€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς & για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13524/26-2-19 αποφ. ΥΠ.ΕΣ. & με την αρ.πρωτ.: @PRTKL@27-2-19 Αναγγελία Πίστωσης από το Τ.Π. & Δανείων.
47 / 2019 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα χορηγιών έκθεσης σύγχρονης τέχνης 2019/2020.
46 / 2019 Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 222/01-02-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄ /27-07-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ. 9506/11-02-2019 έγγραφο

Privacy Statement Powered by and