Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

138
2019
21/5/2019
Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Σαλαμίνας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ds15
Attachments:
 
Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση

Privacy Statement Powered by and