Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

133
2019
24/4/2019
Ψήφιση ισοσκελισμένου Προϋ/σμου και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ds13
Συνημμένα:
 
σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 3086 /27-07-2018 τεύχος Β’ του Υπ. Ες. & Οικονομικών και με το υπ’ αριθμ 222/01-02-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and