Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

62
2019
04/4/2019
Λήψη απόφασης για τη δέσμευση του Δημ.Συμβουλίου πως σε επόμενη τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος θα περιληφθεί η πράξη : Αγροτική οδοποιία για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωγραφική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ds10
Συνημμένα:
 
Αγροτική οδοποιία για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωγραφική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and