Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου Σαλαμίνος :
2132027300

e-mail:
mail@0165.syzefxis.gov.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση :
Λεωφ.Κων/νου Καραμανλή & Αμμοχώστου 1
Σαλαμίνα Τ.Κ. 18900

 

ΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 Υ Π   Η   Ρ   Ε   Σ   Ι   Α

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2132027300

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (dimarxos@0165.syzefxis.gov.gr)             (FAX : 2132027414 )
2132027400-409
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
2132027412
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡXΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            2132027393
   
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.  ( κος ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)
 2132027399 - 2132027415
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2132027377
2132027510
 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         2132027580
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & FAX 

2132027581
2132027582
2104652919
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
         2132027398
 
 
 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (FAX :2132027557)
2132027558
2132027556
 2132027379
2132027510
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(apofaseis_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027360  2132027359 2132027358 
(FAX:2132027313)
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2132027500
   
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (allodapoi@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027528, 2132027325
         ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ      (lixiarxeio@0165.syzefxis.gov.gr)

 2132027315

         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  (dimotologio@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027310
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2132027311
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2132027312
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ                   (FAX : 2132027312)
2132027338
         ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  (protokolo@0165.syzefxis.gov.gr) 
 2132027416-417

  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  

2132027314
   
   

 


ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (FAX: 2132027369)


2132027368

TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 
2132027373
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (dds@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027374
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
2132027375
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2132027376
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  FAX. 2132027378
2132027393
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2132027381
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (texniki@0165.syzefxis.gov.gr )
2132027387
     
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   (topo@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027384-386

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2132027380,2132027382
  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2132027388-389,   2132027391, 2132027481
  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( ΒΛΑΒΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ )  2132027301
     ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
      (ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027549
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
2132027302
 
     
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ

213202473
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

2132027470-471
      
 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

2132027317-318
  

ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε  

     (mail@0165.syzefxis.gov.gr)


2132027364
    
 

2132027365
2132027366
2132027367
    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (periballon@0165.syzefxis.gov.gr)

 

2132027392
2132027446 2132027445 2132027433
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (oikonomiki@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027352
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (logistirio@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027331

                   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  
     (esoda@0165.syzefxis.gov.gr) 

2132027343

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ (Τ.Α.Π -2% κ.λ.π)
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ (Άδειες καταστημάτων κ.λ.π)

 213-2027344 , 2132027353


ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2132027345 ,
2132027346
    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (mistodosia@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027337
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    (tameio@0165.syzefxis.gov.gr)
         2132027337
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2132027341,
2132027342,
2132027340,
2132027339
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (promithies@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027335,

     2132027336,     2132027425

 Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π
2132060525  2132060504 2132060514 2132060511              ( FAX: 2132060531 )
   
 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

2132027349

 

Κ.Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                  (FAX : 213 - 2008444)

Δ/ΝΤΗΣ Κ.Ε.Π

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Κ.Ε.Π.

 
2132008400-403-408
2132008401
2132008402
  
Δ.Κ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ                                 (FAX : 210 - 46 60 508)

2104663900
   
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

46 51 374
  
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


46 55 476

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   (museum@0165.syzefxis.gov.gr)
46 54 180 -- 46 46 039
 
   

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
2132122701-710-712
   

   

 
 
 


   

         


 


 

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου Σαλαμίνος :
2132027300

e-mail:
mail@0165.syzefxis.gov.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση :
Λεωφ.Κων/νου Καραμανλή & Αμμοχώστου 1
Σαλαμίνα Τ.Κ. 18900

 

ΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 Υ Π   Η   Ρ   Ε   Σ   Ι   Α

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2132027300

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (dimarxos@0165.syzefxis.gov.gr)             (FAX : 2132027414 )
2132027400-409
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
2132027412
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡXΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            2132027393
   
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.  ( κος ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)
 2132027399 - 2132027415
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2132027377
2132027510
 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         2132027580
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & FAX 

2132027581
2132027582
2104652919
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
         2132027398
 
 
 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  (FAX :2132027557)
2132027558
2132027556
 2132027379
2132027510
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(apofaseis_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027360  2132027359 2132027358 
(FAX:2132027313)
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2132027500
   
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (allodapoi@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027528, 2132027325
         ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ      (lixiarxeio@0165.syzefxis.gov.gr)

 2132027315

         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  (dimotologio@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027310
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2132027311
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2132027312
         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ                   (FAX : 2132027312)
2132027338
         ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  (protokolo@0165.syzefxis.gov.gr) 
 2132027416-417

  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  

2132027314
   
   

 


ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (FAX: 2132027369)


2132027368

TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 
2132027373
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (dds@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027374
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
2132027375
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2132027376
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  FAX. 2132027378
2132027393
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2132027381
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (texniki@0165.syzefxis.gov.gr )
2132027387
     
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   (topo@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027384-386

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2132027380,2132027382
  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2132027388-389,   2132027391, 2132027481
  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( ΒΛΑΒΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ )  2132027301
     ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
      (ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027549
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
2132027302
 
     
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ

213202473
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

2132027470-471
      
 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

2132027317-318
  

ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε  

     (mail@0165.syzefxis.gov.gr)


2132027364
    
 

2132027365
2132027366
2132027367
    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (periballon@0165.syzefxis.gov.gr)

 

2132027392
2132027446 2132027445 2132027433
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (oikonomiki@0165.syzefxis.gov.gr)
 2132027352
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (logistirio@0165.syzefxis.gov.gr)
2132027331

                   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  
     (esoda@0165.syzefxis.gov.gr) 

2132027343

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ (Τ.Α.Π -2% κ.λ.π)
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ (Άδειες καταστημάτων κ.λ.π)

 213-2027344 , 2132027353


ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2132027345 ,
2132027346
    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (mistodosia@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027337
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    (tameio@0165.syzefxis.gov.gr)
         2132027337
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2132027341,
2132027342,
2132027340,
2132027339
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (promithies@0165.syzefxis.gov.gr)

2132027335,

     2132027336,     2132027425

 Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π
2132060525  2132060504 2132060514 2132060511              ( FAX: 2132060531 )
   
 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

2132027349

 

Κ.Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                  (FAX : 213 - 2008444)

Δ/ΝΤΗΣ Κ.Ε.Π

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Κ.Ε.Π.

 
2132008400-403-408
2132008401
2132008402
  
Δ.Κ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ                                 (FAX : 210 - 46 60 508)

2104663900
   
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

46 51 374
  
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


46 55 476

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   (museum@0165.syzefxis.gov.gr)
46 54 180 -- 46 46 039
 
   

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
2132122701-710-712
   

   

 
 
 


   

         


 


 


Privacy Statement Powered by and