Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Δομή ΟΝΑΔΣ

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θεοχάρης Θοδωρής

ΜΕΛΗ :
ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :
Βενετσάνος Ιωάννης

 

 

 Γεν. Γραμματέας :

 

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Σαλαμίνος ιδρύθηκε το 2002 , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προήλθε από τη συγχώνευση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σαλαμίνος και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Σαλαμίνος.   

Βασικοί σκοποί της Ίδρυσης και της λειτουργίας του ήταν οι ακόλουθοι:

     Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας και γενικά οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλλει στην   αναβάθμιση του Αθλητικού και Πολιτιστικού επιπέδου, καθώς και στην ψυχαγωγία όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

      Η διάδοση του υγειούς αθλητικού πνεύματος , καθώς και του Ολυμπιακού ιδεώδους , μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπία.

      Η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

     Η οργάνωση και η διαχείριση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και γενικότερα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την αθλητική , πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.

     Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα αθλητισμού, νεολαίας , χρήσης απαγορευμένων ουσιών , ναρκωτικών κ.λ.π 

    Είχε τη χρήση όλων των Αθλητικών χώρων, που ανήκαν στον Δήμο Σαλαμίνος.

    Με το ΦΕΚ 981/25-5-2011/Τέυχος Β συγχωνεύτηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π).

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θεοχάρης Θοδωρής

ΜΕΛΗ :
ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  :
Βενετσάνος Ιωάννης

 

 

 Γεν. Γραμματέας :

 

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Σαλαμίνος ιδρύθηκε το 2002 , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προήλθε από τη συγχώνευση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σαλαμίνος και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Σαλαμίνος.   

Βασικοί σκοποί της Ίδρυσης και της λειτουργίας του ήταν οι ακόλουθοι:

     Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας και γενικά οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλλει στην   αναβάθμιση του Αθλητικού και Πολιτιστικού επιπέδου, καθώς και στην ψυχαγωγία όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

      Η διάδοση του υγειούς αθλητικού πνεύματος , καθώς και του Ολυμπιακού ιδεώδους , μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπία.

      Η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

     Η οργάνωση και η διαχείριση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και γενικότερα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την αθλητική , πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.

     Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα αθλητισμού, νεολαίας , χρήσης απαγορευμένων ουσιών , ναρκωτικών κ.λ.π 

    Είχε τη χρήση όλων των Αθλητικών χώρων, που ανήκαν στον Δήμο Σαλαμίνος.

    Με το ΦΕΚ 981/25-5-2011/Τέυχος Β συγχωνεύτηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π).


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and