Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Αγ. Ιωάννης Καλυβίτης

Παρά τη Μονή του Αγίου Νικολάου ‘’στα Λεμόνια’’, βρίσκεται το μονόχωρο τρίκογχο τρουλλωτό ναΰδριο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη . Το ναΰδριο πιθανόν ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα την εποχή του αυτοκράτορα Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου .
Χαρακτηριστικό του ναϋδρίου είναι το σχήμα του τρούλου το οποίο χαρακτηρίζεται ως οκταγωνικό αρχαΐκής μορφής και οι κουφικές διακοσμήσεις στους τοίχους.


 

                                                                                               ΝΑΥΔΡΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ

Παρά τη Μονή του Αγίου Νικολάου ‘’στα Λεμόνια’’, βρίσκεται το μονόχωρο τρίκογχο τρουλλωτό ναΰδριο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη . Το ναΰδριο πιθανόν ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα την εποχή του αυτοκράτορα Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου .
Χαρακτηριστικό του ναϋδρίου είναι το σχήμα του τρούλου το οποίο χαρακτηρίζεται ως οκταγωνικό αρχαΐκής μορφής και οι κουφικές διακοσμήσεις στους τοίχους.


 

                                                                                               ΝΑΥΔΡΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ


Privacy Statement Powered by and